Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Michaela Martišová, 433567
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Michaela Martišová, 433567
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 93 »
15. 8.
2018

Agenda Soukromí a GDPR v IS MU

Amusing | 4 | 4
Novinky

Skloňované téma posledních měsíců jménem General Data Protection Regulation (GDPR) se nevyhnulo ani Informačnímu systému Masarykovy univerzity (IS MU).

V rámci povinností vyplývajících z plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů došlo v IS MU k zásadním změnám napříč celým systémem. Účelem nařízení je ochrana občanů EU před neoprávněným zacházením s jejich daty, a to zejména osobními údaji. Platí již od roku 2016, ale v účinnost vstoupilo až 25. května 2018.

Vývojový tým reagoval na nařízení se značným předstihem a zmapoval všechny potřebné změny, které bylo nutné posléze postupně realizovat. Spíše než na povinnosti bylo na GDPR nahlíženo jako na příležitost odlehčit systému od již nepotřebných dat.

Ke správě osobních údajů byla vytvořena nová agenda Soukromí, v níž uživatelé naleznou všechny potřebné informace týkající se GDPR a dále jednotlivé souhlasy se zpracováním údajů týkající se například viditelnosti profilu po skončení studia nebo souhlasu třetím stranám (například souhlas pro DPMB).

Obr. 1: Ukázka z agendy Soukromí.

Asi nejviditelnější změnou pro uživatele jsou nová pravidla zobrazování osobních stránek uživatelů na MU. Bez přihlášení do IS MU jsou nyní viditelné (a zároveň vyhledatelné) jen profily uživatelů, kteří jsou aktuálními zaměstnanci školy, nebo uživatelé, kteří poskytli explicitní souhlas k zobrazení na neautentizovaném webu. Po přihlášení do IS MU jsou vyhledatelné profily aktuálních zaměstnanců a aktuálních studentů včetně 6měsíční tolerance, dále učitelé nějakého předmětu v aktuálním semestru a uživatelé, kteří k vyhledání poskytli explicitní souhlas. Řada zpracování osobních údajů je založena na zákonném zpracování, avšak je-li zpracování osobních údajů založeno na udělení souhlasu, je možné ho zrušit či naopak udělit kdykoliv.

Dalšími změnami bylo anonymizování nepotřebných dat a změna URL adres všech archivů závěrečných prací tak, aby neobsahovaly učo.

Not read yet0 commentspermalink
15. 8.
2018

Činnost Informačního systému MU v roce 2017

Informative | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU) zveřejnil výroční zprávu o provozu a vývoji IS MU za rok 2017.

Rozvoj Informačního systému MU byl v roce 2017 zaměřen na studijní administrativu spojenou s implementací úprav souvisejících s novelou VŠ zákona, přípravami na novou strukturu studia, kdy se obory mění na programy, a novým studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity. Vývoj se soustředil na nové možnosti elektronické správy studia a na rozvoj e-learningových nástrojů určených pro výuku. V souladu s moderními technologiemi a potřebami univerzity byl zveřejněn nový responzivní design před začátkem podzimního semestru ke dni 15. září 2017. Nový design zohledňuje jednotný vizuální styl MU a umožňuje pohodlné ovládání aplikací z mobilních zařízení.

Dále lze také vyzdvihnout novou verzi Správce souborů, pomocí kterého je nyní snadnější soubory nahrávat a prohlížet přímo prostřednictvím mobilních zařízení. Aplikace dále nově podporuje uživateli oblíbenou funkci drag&drop.

Uvedené plány na rok 2018 zahrnují například realizaci změn související s účinností evropského nařízení tzv. GDPR, novými akreditacemi a postupným úplným přechodem na nový responzivní design IS MU.

Obr. 1: Graf využití Informačního systému za rok 2017. Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Barevně se zobrazují autentizované přístupy po jednotlivých fakultách a šedé sloupce v pozadí znázorňují neautentizované přístupy.

I v tomto roce budou uživatelé o novinkách v IS MU informováni prostřednictvím Novinek, k jejichž odběru se lze přihlásit, či Deníčku.

Výroční zprávy z předchozích let jsou pro uživatele IS MU dostupné na cestou Osobní administrativa → Systém .. Obecné → Výroční zprávy.

Nebo neautentizovaně přes Veřejné služby Informačního systému → Podrobnosti o našem systému .. Články a výroční zprávy.

Not read yet0 commentspermalink
15. 8.
2018

Konec nečitelnému textu při kopírování z jiného zdroje

Interesting | 3 | 5
Novinky

Častým problémem, se kterým se dosud uživatelé Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) potýkali, bylo znehodnocení textu při kopírování z jiného zdroje do IS. Tento zdánlivě jednoduchý problém však vyžadoval netriviální úsilí Vývojového týmu IS MU ve snaze takovým případům předejít.

Při kopírování textu myší z lokální aplikace (například Wordu) docházelo za jistých okolností k tomu, že Word vložil do výběru speciální „neviditelné“ formátovací značky, které v běžném textovém poli prohlížeče nedávají smysl (například tzv. vertikální tabulátor). Protože nešlo o platné znaky pro příslušný účel, IS zkoušel předpokládat, že vstupní text je asi v jiné znakové sadě, než je implicitní UTF-8. Tímto se ovšem vkládaný text poškodil v případě, že skutečně byl skoro celý v UTF-8 a jenom obsahoval navíc nějaký nepovolený znak.

Proto byla detekce vstupního kódování znaků v ISu upravena tak, že systém nyní daleko silněji předpokládá, že vkládaný text je v UTF-8, čímž by tento problém ve většině případů již neměl nastávat.

Pokud přesto uživatelé zaznamenají poškození vkládaného textu při kopírování z některé lokální aplikace, mají možnost se obrátit svého fakultního IS-technika s popisem konkrétní situace.

Not read yet0 commentspermalink
5. 4.
2018

Aplikace, která pomůže studentům k červenému diplomu?

Informative | 4 | 4
Novinky

V dílně Vývojového týmu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) vznikla nová aplikace, která je reakcí na další z novinek Studijního a zkušebního řádu MU schváleného v červnu loňského roku Akademickým senátem MU. Samozřejmostí je moderní responzivní design aplikace.

Podle platného Studijního a zkušebního řádu MU má student jednou za semestr právo opravit si získané úspěšné hodnocení v jednom předmětu. Pokud této možnosti chce využít, může žádost podat přímo v ISu prostřednictvím aplikace Žádost o opravu úspěšného hodnocení.

To, že aplikace pohlídá všechny požadované podmínky a následná opatření, ocení hlavně učitelé a referenti studijních oddělení. Má-li například student předmět zapsán ve více studiích, je jeho žádost podána ve všech studiích. Anebo když je žádost podána a současně je student přihlášen na zkušební termín, systém už mu nedovolí vzít žádost zpět. Administrativu spojenou s opravou známky (ruční mazání známky nebo přihlášení studenta na zkušební termín) nemusí učitel vůbec řešit. Systém studentovi známku v hodnocení smaže, a tak se může sám přihlásit k vypsaným zkušebním termínům.

Obr. 1: Rozcestník Student, kde je možné žádost podat.

Aplikaci studenti najdou v rozcestníku Student v záložce Konec semestru.

Referenti studijního oddělení mohou s žádostí studenta manipulovat v aplikaci dostupné z rozcestníku Studijní. Žádost mohou ve výjimečných případech místo studenta stornovat a vrátit mu tak původní hodnocení.

Poprvé mohou aplikaci využít jak studenti, tak úředníci v nejbližším zkouškovém období.

Obr. 2: Student: aplikace pro podání žádosti.

Not read yet0 commentspermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 93 »