Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 86 »
4. 10.
2016

Evidence informace o vyučujícím u jednotlivé rozvrhové akce

Informative | 1 | 1
Novinky

V rozvrhových aplikacích Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) nově přibyla evidence vyučujícího k jednotlivé rozvrhové akci. Tato možnost se například využije, pokud má předmět dvě přednášky týdně, ale každou z nich má na starost jiný přednášející. Cílem je v rozvrhu zobrazit toho učitele, kterého následně studenti skutečně najdou v učebně. Obdobně vyučující vidí ve svém rozvrhu pouze ty hodiny, které v rámci předmětu opravdu vyučuje.

Obr. 1: Přiřazení vyučujícího k rozvrhové akci.

Tuto doplňující informaci mohou k předmětům zavést pověření pracovníci fakult, kteří rozvrh fakulty do IS MU zadávají. Informace o vyučujících je možné zadat v jednotlivých manipulacích s rozvrhem, dále pomocí importu rozvrhu nebo v nové grafické aplikaci pro práci s rozvrhem.

Studenti si mohou jednotlivé vyučující zobrazit po zaškrtnutí možnosti "vypisovat i učitele" v nastavení výpisu rozvrhu.

Obr. 2: Zobrazení vyučujícího v rozvrhu.

O dřívějším grafickém vylepšení agendy Rozvrh jsme informovali v novince Rozvrh v novém hávu.
Rozvrháři mohou potřebné informace doplnit cestou Rozvrh -> Manipulace s rozvrhem v grafické aplikaci/Import rozvrhu/Jednotlivé manipulace s rozvrhem.

Not read yet0 commentspermalink
1. 8.
2016

Změna přihlašovací stránky Informačního systému MU

Not rated yet.
Novinky

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil novou autentizační stránku pro přístup do systému. Nová přihlašovací stránka byla přesunuta na adresu islogin.cz a zajišťuje především vyšší úroveň zabezpečení hesel uživatelů. Systém uživatele na novou doménu přesměruje automaticky a uživatel se tedy přihlašuje do ISu přes stránku IS MU https://is.muni.cz, jak je zvyklý. Stránka pro přihlášení do IS MU byla současně spuštěna také v moderním responzivním designu a integruje v sobě jednotný vizuální styl Masarykovy univerzity.

 

 

Obr. 1: Stará přihlašovací stránka.

Systém islogin.cz provozuje Centrum výpočetní techniky Fakulty informatiky MU, stejně jako systém is.muni.cz. Smyslem tohoto preventivního bezpečnostního opatření je zamezení možnému odcizení hesla z prohlížeče. Má-li totiž uživatel heslo uloženo v prohlížeči, pak některé prohlížeče heslo ochotně vydají samy a uživatel si ani nemusí být vědom prozrazení svého hesla.

 

 

Obr. 2: Nová přihlašovací stránka.

Nový systém přihlašování předchází některým bezpečnostním hrozbám, avšak nadále platí, že uložením hesla do prohlížeče uživatel přebírá veškerou odpovědnost za jeho zneužití.

Více informací o přístupu do systému naleznete v Nápovědě.

Not read yet0 commentspermalink
1. 8.
2016

Prodej vstupenek do muzea pomocí Obchodního centra MU

Not rated yet.
Novinky

Vývojáři Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) uvedli do pilotního provozu novou aplikaci v Obchodním centru MU (OC MU), která umožní rychle prodávat, tisknout a vystavovat vstupenky do Mendelova muzea. Součástí řešení je i pomoc s realizací technické infrastruktury v historických prostorách Opatství na Mendelově náměstí.

 

 

Obr. 1: Ukázka pokladní aplikace.

Nový software pomáhá se zaúčtováním tržby a odstraňuje práci ekonomického oddělení při účetní uzávěrce. Je také napojen přímo na OC MU, využívá tedy služeb, které jsou dostupné pro internetový prodej. Další výhodou on-line aplikace je, že umožňuje snadnou kontrolu položek a je připravena pro budoucí zavedení elektronické evidence tržeb. Součástí inovace je uzpůsobení grafické podoby vstupenky pro potřeby Mendelova muzea. Pokladní aplikace se již použila napříkad k prodeji vstupenek na vernisáž Katky Pračkové.

Do budoucna se plánuje spustit prodej reklamních předmětů Mendelova muzea a realizace snadnější skladové evidence prodaného zboží. Počítá se také s platbou v eurech.

Informace a aktuální nabídku Mendelova muzea naleznete na jejich webových stránkách.
Nabídka OC MU se nachází na adrese https://is.muni.cz/obchod/.

Not read yet0 commentspermalink
1. 8.
2016

On-line přípravné kurzy Lékařské fakulty slaví úspěch

Not rated yet.
Novinky

Od ledna 2016 nabízí Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (LF MU) prostřednictvím Obchodního centra MU (OC MU) on-line přípravné kurzy v angličtině pro zahraniční uchazeče o studium. Kurzy jsou realizované formou e-learningu a zahrnují přehled středoškolského učiva z chemie, biologie a fyziky. Jedná se o alternativu k prezenčnímu přípravnému kurzu, který fakulta pořádá pro české uchazeče o studium. Že o kurzy studenti projevují zájem, potvrzuje i pokoření mety 100 objednávek.

A jak to probíhá prakticky? Uchazeč si objedná kurz na stránkách OC MU, zaplatí ho kartou a nejpozději do tří dnů dostane přístup do kurzu.

Největší zájem projevili uchazeči o kurzy chemie, v těsném závěsu potom o kurzy biologie a o něco menší byl zájem o kurzy fyziky. Větší část studentů si objednala všechny tři kurzy, menší část si objednala pouze jeden kurz nebo kombinaci dvou kurzů.

Ze zemí EU bylo ve všech předmětech nejvíce objednávek z Německa. Z mimoevropských zemí projevili zájem nejvíce uchazeči z Izraele, Spojených arabských emirátů a Japonska. Ale objevily se i objednávky z USA, Kanady a dokonce i jedna z Filipín. Studenti také využili diskusních fór kurzů ke komunikaci s tutory za účelem získání doplňujících informací k tématu.

Vliv přípravných kurzů na úspěšnost uchazečů u přijímacích zkoušek zatím nelze zhodnotit, protože ještě neproběhla přijímací řízení ve všech zemích. Vzhledem k poptávce se však kurzy budou určitě realizovat i v následujícím školním roce.

I příští rok si bude možné přípravné kurzy zakoupit prostřednictvím OC MU.
Na přípravné kurzy Lékařské fakulty jsme upozornili v příspěvku Na studium medicíny se lze připravit on-line.

Not read yet0 commentspermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 86 »