Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
« 1  ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  ... 133 »
12. 2.
2018

8. ročník Open space konference o e-learningu IS MU

Informative | 1 | 1
Novinky – e-learning

Pracovníci Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravují již 8. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Konference se koná pod záštitou rektora MU doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. a je určená pro učitele a doktorské studenty MU. Ústředním tématem tohoto ročníku konference bude smysluplný e-learning. Dozvíte se, které e-learningové aktivity dávají ve výuce smysl vyučujícím z různých fakult a zda mají očekávaný efekt na studenty. Opět budou prezentovat odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti z praxe. Konference si zachová formát „otevřeného prostoru“ a znovu bude příležitostí k setkání s kolegy, ke konzultaci dotazů a porovnání zkušeností.

Termín: 14. únor 2018

Místo: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Web konference: http://elportal.cz/osk2018/

Obr. 1: Fotografie ze 7. ročníku konference.

  Učitelé a doktorští studenti se dozví něco nového o:
 • videích, která dávají slabším studentům šanci dohnat ostatní studenty a předmět úspěšně dokončit,
 • vyhodnocování obtížnosti testů a důvodech k revizi otázek,
 • tom, co přináší pravidelné průběžné testování studentům a co učiteli,
 • krátkých Skype videokonferencích s experty v hodinách,
 • multimédiích, která dokáží zpřístupnit cenné sbírky i velkému množství studentů,
 • tom, zda se vyplácí příprava interaktivní osnovy.

Přihlášení na konferenci je zdarma a probíhá prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách konference.

Na Vaši účast se těší tým Informačního systému Masarykovy univerzity.

Not read yet0 commentspermalink
12. 2.
2018

Kompletní inovace rozcestníku Student

Interesting | 1 | 1
Novinky

S postupnou modernizací jednotlivých aplikací v rámci nového designu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se významné změny dočkal i rozcestník Student. Uživatelé, kteří si přepnuli IS do nového responzivního designu, již vidí nové rozložení všech nezbytných položek aplikace Student. První pohled do aplikace prozradí, co může uživatel od inovace čekat. Je to značné vizuální odlehčení a zpřehlednění celé aplikace, které zjednodušuje orientaci v této agendě.

Hlavní stránka aplikace Student nabízí informace o zapsaných předmětech a událostech. Právě přehled důležitých studijních událostí v dolní části doznal na nové titulce výrazné změny. Student vidí události aktuální (Co se právě děje), budoucí (Co Vás čeká) a minulé (Poslední studijní události), navíc chronologicky nebo účelově rozčleněné (zkoušky, státnice, zkouškové období, zápisy či semináře).

Obr. 1: Rozcestník Student.

Rozcestník Student je výchozím bodem v ISu pro úplně každého studenta MU po celou dobu jeho studia. Provází ho každým semestrem od začátku do konce studia a tomu odpovídají i názvy hlavních záložek aplikace, které vedou k podrobnějším informacím a jednotlivým operacím.

 • Záložka Začátek studia obsahuje operace související s registrací a zápisem předmětů, manipulacemi se seminárními skupinami a základními žádostmi (např. žádost o zápis do semestru).
 • Pod záložkou Výuka se nacházejí informace o e-learningové podpoře jednotlivých předmětů, o údajích z poznámkových bloků, dále rozvrh a přehled o tom, kdy je studující omluven.
 • Záložka Konec semestru nabízí přehled o získaných známkách, zkušebních termínech a v neposlední řadě obsahuje i předmětovou anketu.
 • V záložce Během studia najde studující kromě nezbytných administrativních agend (úřadovna, poplatky, stáže a pobyty) také rozpisy témat svých prací, kontrolu průchodem studia nebo informace o dokumentech v přijímárně či o spolužácích.
 • Závěr studia je poslední záložkou v novém rozcestníku studenta. Informuje o dosažených studijních výsledcích a obsahuje náležitosti spojené se závěrečnými zkouškami ve studiu.

Obr. 2: Ukázka záložky Výuka.

Postupnou změnou designu prochází i aplikace, které se v rozcestníku Student nachází.

Not read yet0 commentspermalink
12. 2.
2018

Uchazeči o studium na MU nyní využívají možností nové E-přihlášky

Informative | 1 | 1
Novinky

Na Masarykovu univerzitu se každoročně hlásí desítky tisíc zájemců o studium. Aby první kontakt s univerzitou byl co nejpříjemnější, připravil Vývojový tým IS MU pro uchazeče novou verzi agendy E-přihláška.

První změna, která uživatele upoutá, je nový odlehčený design. Důraz byl kladen zejména na vzdušnost, přehlednost a použitelnost na mobilních zařízeních.

Pro výběr oboru lze využít buď fulltextové vyhledávání nebo nabídku s filtry, která funguje podobně, jako jsou zákazníci zvyklí při nákupu zboží na internetu. Uchazeč může dle různých kritérií omezit, jaké obory ho zajímají, a systém vypíše všechny odpovídající. Novinkou je také zařazení oboru do tzv. oblasti studia, což pomůže ve chvíli, kdy uchazeč ještě neví, jaké obory pro jeho oblast zájmu MU nabízí.

Obr. 1: Výběr oboru.

Jakmile si uchazeč vybere obor nebo oborovou kombinaci, přejde k samotnému podání přihlášky, které probíhá v několika krocích. Nejprve zadá svůj e-mailový kontakt a vyplní základní osobní údaje a heslo. Tím si založí účet v prostředí e-přihlášky, ke kterému se může kdykoliv vrátit.

Dále uchazeč vyplňuje podrobnější osobní údaje, poté údaje provázané s konkrétním studijním oborem, na který se hlásí (např. preferovaný termín zkoušky nebo jméno vybraného školitele pro doktorské studium). Novinkou je podpora sběru požadovaných dokumentů v elektronické podobě. Minimalizuje se tedy nutnost zasílat různá potvrzení papírovou poštou, což přináší pro uchazeče další pohodlí. Uchazeči tedy mohou elektronicky vložit motivační dopis, potvrzení od lékaře nebo žádost o prominutí přijímací zkoušky.

Obr. 2: Založená přihláška.

V dalším kroku agenda přehledně vypíše všechny informace pro kontrolu a pokud je vše v pořádku, uchazeč může přihlášku podat a následně zaplatit. Placení probíhá v prostředí Obchodního centra MU, samozřejmostí je možnost platby kartou.

Uchazeč se do prostředí přihlášky vrací i po jejím zaplacení, protože díky přehledové aplikaci „Co se bude dít dál?“ se dozví, za jak dlouho může očekávat pozvání k přijímací zkoušce, kdy najde v přihlášce její výsledek a v jakém termínu se pak v případě úspěchu bude konat zápis do studia.

Obr. 3: Harmonogram přijímacího řízení.

Not read yet0 commentspermalink
12. 2.
2018

Korelace dvou poznámkových bloků

Interesting | 2 | 2
Novinky – e-learning

Vyučující na Masarykově univerzitě se zajímají o nástroje a možnosti pro daty řízené vzdělávání. Z dat, která jsou již nyní v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) dostupná, lze totiž získat vhled, který může být pro učitele hodně užitečný.

Je například pravdou, že student, který získal málo bodů na vnitrosemestrální písemce, obvykle neuspěje ani u závěrečné zkoušky? Jaký je vztah bodů z průběžných domácích úkolů a závěrečné známky? Je pravdou, že studenti, kteří nezvládnou první domácí úkol, již předmět téměř jistě nedokončí? Na spoustu těchto dotazů nyní vyučující mohou ve svém předmětu nalézt odpověď. V IS MU je teď možné pro dva poznámkové bloky zobrazit Graf korelace.

Obr. 1: Graf, který ukazuje vztah průběžné práce studenta v průběhu semestru a jeho úspěšnost u první zkoušky.

Novou možnost vyučující naleznou cestou Poznámkové bloky -> Statistika a graf -> Graf korelace. V grafu si pro přehlednost mohou otočit u svého výběru osy či například přiblížit jen oblast v grafu, která je zajímá. Pokud se v jednom bodě grafu potkává větší množství studentů, je místo vizuálně zvýrazněno (větší kružnice). Při najetí na jednotlivé body grafu lze zobrazit i přesný počet studentů.

Obr. 2: Graf korelace bodů z jednotlivých domácích úkolů. Pokud se studentovi daří v jednom úkolu, nemusí to nutně znamenat, že dobře zvládne i ten další.

Not read yet0 commentspermalink
« 1  ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  ... 133 »