Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
« 1  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  ... 133 »
5. 4.
2018

Vyhledávání v popředí mezi navigačními prvky v IS MU

Informative | 2 | 2
Novinky

Se zveřejněním nového responzivního designu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), zahrnujícího i přehlednější rozmístění prvků na stránce, se změnila také koncepce navigace uživatele v systému. Kromě tematických dlaždic umístěných na titulní straně systému a uživatelsky konfigurovatelného levého panelu s odkazy na jednotlivé aplikace zveřejnil Vývojový tým IS MU zcela novou verzi vyhledávání s novinkou v podobě podpory našeptávače.

Zjednodušení titulní strany a přizpůsobení IS MU pro mobilní zařízení vedlo k nasazení vyhledávání jako jednoho z hlavních navigačních prvků v systému. Pro urychlení procesu vyhledání požadavku byl také implementován našeptávač, který se uživatelům snaží nabízet pravděpodobné výsledky z relevantních kategorií již během psaní dotazu do vyhledávače.

Navrhované výsledky našeptávač kvůli přehlednosti a širokému spektru dat agreguje do těchto kategorií:

 • Aplikace
 • Lidé
 • Dokumenty
 • Předměty
 • Nápověda
 • Ostatní

Obr. 1: Nové vyhledávání s našeptávačem.

Uživatelé se mohou podílet na vylepšování vyhledávání prostřednictvím funkce "Nenašli jste, co jste hledali?". S její pomocí lze popsat výsledek, který pro zadaný vyhledávaný výraz očekávali, ale nenašli. Vývojový tým IS MU tento seznam průběžně zpracovává a zasahuje do vyhledávacích procesů tak, aby bylo docíleno požadované optimalizace, ale zároveň touto úpravou nedošlo ke změně preferovaných a již dříve optimalizovaných výsledků.

Pokud uživatel v našeptaných výsledcích nenajde, co hledal, stačí kliknout na "Najít více" (nebo stisknout Enter) a vyhledávání ho přesměruje na fulltextové výsledky vyhledávání, jak tomu bylo doposud. Ve vyhledávání lze pokračovat také pouze v rámci jedné agendy pomocí šipky u každé kategorie našeptaných výsledků.

Vyhledávání je neustále vylepšováno. Již nyní mohou uživatelé vyzkoušet jeho nové funkce, například:

 • zadávání chytřejších dotazů typu "rektor", "rmu pravnik", "proděkan esf",
 • vyhledávání dle klapky osoby (ve tvaru "klapka xxxx"),
 • podpora mých aplikací (například "moje úschovna", "moje přihlášky", "moje témata", "můj rozvrh"),
 • podpora vyhledávání například akademických senátů nebo vědeckých rad.

Mezi připravované funkce patří vyhledávání i mezi pracovišti a oprava překlepů při vyhledávání.

Not read yet0 commentspermalink
5. 4.
2018

Ohlédnutí za 8. Open space konferencí o e-learningu IS MU

Interesting | 1 | 1
Novinky – e-learning

Ve středu 14. února 2018 se na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) uskutečnil již 8. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, který pro vyučující MU připravili pracovníci uživatelské podpory IS MU. Celkem 157 účastníků z řad zaměstnanců a doktorských studentů MU se na konferenci mohlo inspirovat krátkými Skype hovory ve výuce, řešenými video příklady či virtuální učebnicí pro studium morfologie kostry člověka. Dozvěděli se také praktické důsledky GDPR v e-learningu IS MU a zhlédli ilustrace a ukázky jednotlivých kroků. Kromě toho viděli i možnosti využití analýzy výukových dat z pohledu učitele.

Program letošního ročníku konference se zaměřil na výukové aktivity realizované vyučujícími, které oni sami považují za nejvíce smysluplné. Účastníci tak mohli načerpat nové poznatky a zkušenosti od kolegů z různých fakult týkající se:

 • vyhodnocování obtížnosti testů a důvodů k revizi otázek,
 • toho, co přináší pravidelné průběžné testování studentům a co učiteli,
 • toho, zda se vyplácí příprava interaktivní osnovy,
 • jaké úsilí stoji zajistit v hodinách krátké hovory s experty z celého světa,
 • multimédií, která dokáží zpřístupnit cenné sbírky i velkému množství studentů.

V průběhu celé konference byly pro učitele připraveny tematicky zaměřené stánky, kde se mohli zastavit na konzultaci nebo se inspirovat připravenými ukázkami. Nejvíce zájemců o konferenci z hlediska počtu účastníků se našlo na Filozofické fakultě, při přepočítání na podíl účastníků fakulty však dominuje Fakulta informatiky.

Obr. 1: Open space konference o e-learningu IS MU, 2018.

Kromě aktuálního a diskutovaného tému GDPR ve vztahu k e-learningu zazněl na konferenci také přehled novinek v IS MU a připravovaných agend a aplikací. Na závěr byl také posluchačům představen dokument Strategie e-learningu. Po dobu konference mohli účastníci vyplňovat soutěžní křížovku, tři vylosovaní výherci dostali od organizátorů drobný upomínkový dárek.

Více informací na: http://www.elportal.cz/osk2018/.

Not read yet0 commentspermalink
5. 4.
2018

Aplikace Obtížnost v novém

Informative | 1 | 1
Novinky – e-learning

Aplikace Obtížnost, která se nachází v Záznamníku učitele Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), dokáže vyučujícím napovědět, ve kterých otázkách studenti chybovali nejvíce a ve kterých nejméně.

Koeficient obtížnosti vyjadřuje poměr správných odpovědí ku všem odpovědím. Čím nižší číslo, tím více studenti chybovali. Vyučující ji často využívají pro zpětnou vazbu na svoji výuku. Otázky, ve kterých studenti velmi často chybovali, mohou učitele nasměrovat na látku, kterou by měl více probrat. Případně může aplikace Obtížnost také pomoci odhalit matoucí zadání otázek apod.

Obr. 1: Nový vzhled aplikace Obtížnost.

Při příležitosti nového vzhledu Informačního systému byla právě i tato aplikace upravena po grafické stránce. Hned na první pohled je teď vidět rozložení odpovědí studentů. Převažování špatných odpovědí může být impulzem k revizi formulace otázky, případně může napovídat, že danou látku je potřeba se studenty více probrat. Potřebují vyučující vědět, který odpovědník byl pro studenty náročnější? Barevně rozlišený koeficient umožní vizuálně porovnávat jednotlivé odpovědníky mezi sebou.

Nově v aplikaci Obtížnost přibyla možnost, kdy výpočet koeficientu dokáže zohlednit bodování odpovědníku. Například v případě testů se zápornými body pro špatné odpovědi budou lépe porovnatelné otázky s více možnými odpověďmi. Zvýrazněny jsou také tzv. nefunkční distraktory, tj. otázky, které nezmátly žádného studenta.

Aplikaci vyučující naleznou: Učitel > Správa odpovědníků > Obtížnost (mezi odkazy dole na stránce). Změnami uživatele provádí obrázkový průvodce v aplikaci.

Not read yet0 commentspermalink
5. 4.
2018

Hromadné e-maily pro uchazeče v nové podobě

Informative | 1 | 1
Novinky

Pracovníci Masarykovy univerzity, kteří komunikují s uchazeči, mají nově k dispozici vylepšenou aplikaci na rozesílání hromadných e-mailů.

Může se zdát, že odeslat e-mail je v dnešní době naprosto triviální záležitost, většina z nás tak učiní i několikrát denně. Po technické stránce je ovšem zásadní rozdíl, zda se takový e-mail rozesílá jednotlivě, nebo, jako je tomu například při komunikaci s uchazeči, se rozesílají desítky tisíc e-mailů najednou. Pro Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) je v tomto případě primárním cílem to, aby e-mail nebyl poštovním serverem, který jej přijímá, vyhodnocen jako spam a byl uchazeči doručen. Z tohoto důvodu byly doposud omezeny možnosti formátování hromadných e-mailů.

Vývojový tým IS MU nyní přichází s novým technickým řešením, díky kterému hromadné e-maily pro uchazeče již nemusí být čistě textové, ale pro formátování obsahu lze využít i tzv. HTML editor. Pracovník navíc může využít i některou z předpřipravených HTML šablon, která celý e-mail zabalí do elegantního hávu. Před odesláním aplikace nabídne náhled na podobu e-mailu včetně záhlaví a zápatí doplněného ze šablony pro kontrolu. Samozřejmostí je zachování možnosti zaslat odlišné znění mužům a ženám.

Obr. 1: Ukázka hromadného e-mailu zasílaného uchazečům.

O dalších vylepšeních v agendě přijímacího řízení jsme informovali v novince Uchazeči o studium na MU nyní využívají možností nové E-přihlášky.

Not read yet0 commentspermalink
« 1  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  ... 133 »