Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... 133 »
26. 11.
2019

10. ročník Open space konference již klepe na dveře

Interesting | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravuje již 10. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Konference se koná pod záštitou rektora MU a je určená především pro učitele a doktorské studenty MU. Ústředním tématem tohoto ročníku konference bude hodnocení studentů a poskytování zpětné vazby.

Termín: 5. února 2020

Místo: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Web konference: http://elportal.cz/osk2020/

Účastníci se dozví, jaké způsoby udělování hodnocení se vyučujícím ve výuce osvědčily a co vše zohledňují ve výsledné známce. Navíc také získají praktické tipy, jak se vypořádat s hodnocením skupinových projektů i náhled na metody poskytování skutečně efektivní zpětné vazby. V neposlední řadě se účastníci díky příspěvkům seznámí i s tím, jak může být náročné studenty hodnotit a zůstat při tom objektivní. O všechny tyto praktické rady se v rámci příspěvků podělí odborníci a samotní vyučující Masarykovy univerzity.

Ještě se rozhodujete, zda se zaregistrovat a přidat si akci do svého kalendáře? Podívejte se, v jakém duchu se nesl loňský ročník a poslechněte si, čím konference inspiruje pravidelné účastníky a jaké dojmy si z ní odnášejí:

Pohled na Open space konferenci 2019

Vedle prezentací budou pro účastníky k dispozici i tradiční stánky pro jejich dotazy, názory a náměty. Konference si i v tomto ročníku zachová formát otevřeného prostoru a znovu bude příležitostí k setkání s kolegy a porovnání a předávání zkušeností. Všichni jste srdečně zváni.

Přihlášení na konferenci je zdarma a probíhá prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách konference.

Na Vaši účast se již nyní těší tým Informačního systému Masarykovy univerzity.

Not read yet0 commentspermalink
26. 11.
2019

Garant – vše o studijních programech na jednom místě

Not rated yet.
Novinky

Již řadu měsíců pracuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) na vytvoření komplexního prostředí pro garanty nově akreditovaných studijních programů. Nyní byla agenda rozšířena o nový rozcestník aplikací a aplikační menu.

Agenda Garant slouží pro správu studijních programů a jejich plánů. Umožňuje do systému zadávat nové programy, editovat jejich základní údaje, doplňovat charakteristiky a informace pro veřejnost. V každém studijním programu je možné vypsat studijní plány v různých formách (jednooborový plán, plán se specializací apod.) a tyto rovněž editovat. Agenda zpřístupňuje nejen dílčí aplikace pro vyplňování potřebných údajů, ale zahrnuje i kontroly správnosti nastavení a nástroje pro exporty podkladů.

Aplikace je přístupná všem osobám, které jsou garantem nějakého programu, a dále osobám s explicitním právem, typicky fakultním koordinátorům pro akreditace a kvalitu studia.

Agenda Garant nejen usnadňuje a zpřehledňuje celý akreditační proces, ale také slouží jako výchozí bod pro další práci s programem a daty. Agenda byla vyvíjena průběžně s tím, jak se akreditace realizovaly na Masarykově univerzitě. Nové funkce tedy byly okamžitě využity v praxi a díky tomu mohli vývojáři pružně reagovat na potřeby uživatelů a nástroj pro ně kontinuálně vylepšovat.

Nyní je již podoba agendy poměrně ustálená, proto nastal čas doplnit ji o nový rozcestník. V něm se pomocí aplikačního menu může uživatel přepnout z úvodního přehledu, který sdružuje základní aplikace zahrnující informace napříč vybranou fakultou, na samotnou nabídku programů a na aplikace pro personální záležitosti, jako je správa zástupců garantů nebo práce s personálními listy osob.

Obr. 1: Rozcestník v agendě Garant

Po výběru konkrétního programu z nabídky se zobrazí tzv. domeček garanta, jak aplikaci pojmenovali její samotní uživatelé. Ti zde najdou odkaz do veřejného Katalogu programů, proklik na spisy v Úřadovně vztahující se k danému programu a jeho akreditaci, přehled vyučujících vč. indikace, zda jsou splněna všechna povinná kritéria. Dále si mohou zobrazit přiřazenou programovou radu, diskuzní a komunitní prostor vážící se k programu apod.

V programu je možné vytvářet studijní plány, nastavovat k nim příslušné předměty a kontrolovat průchod studijním plánem. Aplikace opět automaticky hlídá, zda předměty v plánu splňují potřebná kritéria, jako např. zda mají zcela vyplněnou svoji charakteristiku.

Obr. 2: Náhled na studijní program

Jelikož je agenda velmi rozsáhlá, podrobnosti o jejích dalších součástech přineseme zase příště.

Oprávnění uživatelé naleznou agendu na dlaždici Garant, ostatní zájemci si mohou prohlédnout alespoň Katalog programů, jež je dostupný i z veřejné titulní stránky IS MU.

Not read yet0 commentspermalink
26. 11.
2019

Aplikace pro poskytnutí kontaktu matrice studentů

Not rated yet.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravil aplikaci sloužící ke sběru a evidenci adres elektronické pošty pro matriku studentů.

Dle vysokoškolského zákona má univerzita povinnost zasílat do celostátní matriky studentů e-mailový kontakt na studenta, pokud se jej student rozhodne poskytnout. Všichni aktivní studenti tedy byli vyzváni červeným upozorněním na titulní stránce IS MU k rozhodnutí, zda chtějí tuto adresu sdělit SIMS (Sdružené informace matrik studentů) či nikoliv.

Obr. 1: Ukázka aplikace

Student může v aplikaci snadno nastavit využití svojí univerzitní e-mailové adresy ve tvaru učo@mail.muni.cz, může vyplnit jakoukoli jinou adresu, případně zatrhnout volbu, že si adresu poskytnout nepřeje. Na stejné stránce nalezne také možnost zadání adresy pro vydavatele průkazů ISIC, kterou rovněž může dobrovolně poskytnout.

Aplikace je dostupná v autentizované části IS MU → Soukromí → Moje data → Poskytnutí e-mailové adresy.

Not read yet0 commentspermalink
15. 10.
2019

Mladí studenti MjUNI míří do IS MU

Interesting | 1 | 1
Novinky

Masarykova univerzita umožňuje čerpat vědění nejen dospělým v různých věkových kategoriích, ale také dětem a mládeži v rámci Masarykovy jUniverzity (MjUNI). V letošním akademickém roce odstartoval již šestý ročník tohoto programu. Nově se jeho účastníci setkají nejen s prostorami a vyučujícími Masarykovy univerzity na přednáškách, ale také s Informačním systémem Masarykovy univerzity (IS MU).

V prostředí IS MU vznikla kompletně nová agenda pro registraci, přihlašování a také podporu studia na MjUNI. Agenda slouží nejen studentům, ale také organizátorům MjUNI, kteří mají k dispozici přehlednou aplikaci pro práci s přihláškami.

A jak takové přihlášení na MjUNI probíhá?

V prvním kroku, kdy se spustí časová soutěž, vyplní budoucí student nebo jeho rodič krátký registrační formulář, kde si vybere věkovou skupinu a zadá kontaktní údaje. Pokud je v dané skupině ještě volná kapacita, pokračuje vyplněním přihlášky, která obsahuje již podrobnější údaje o budoucím studentovi. Mimo jiné si zde může zadat vlastní přezdívku, kterou chce mít vytištěnou na visačce, nebo může organizátory upozornit na případné zdravotní omezení. Veškeré údaje jsou následně zpracovány dle příslušných předpisů o ochraně osobních údajů. Poté zájemce zaplatí poplatek prostřednictvím Obchodního centra MU a po připsání platby obdrží automatický e-mail s přístupovými údaji do IS MU.

Obr. 1: Přihláška

Pro mladé studenty bylo upraveno prostředí IS MU na míru tak, aby neobsahovalo nadbytečné funkce a jejich orientace v systému tedy byla co nejjednodušší. Ke všem informacím přistupují přes Interaktivní osnovu, kterou editují organizátoři programu. Dozví se zde nejen kdy a kde bude probíhat výuka, ale také si mohou vybrat konkrétní přednášku nebo prohlédnout fotografie z minulého setkání v galerii.

Obr. 2: Vstup do Interaktivní osnovy

V letošním běhu byla časová soutěž spuštěna již o prázdninách, 12. srpna 2019, přihlášky pak bylo možné podávat do konce srpna. Do aktuálního ročníku bylo prostřednictvím IS MU zapsáno 216 mladých studentů.

Not read yet0 commentspermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... 133 »