PB161 C++ Programming

Faculty of Informatics
Autumn 2002
Extent and Intensity
2/1. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Jan Kučera (lecturer)
Mgr. Věroslav Kaplan, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. David Kutálek (seminar tutor)
Mgr. Marek Libra (seminar tutor)
Mgr. Juraj Michálek (seminar tutor)
Mgr. Jakub Novák (seminar tutor)
Bc. Michal Podhorský (seminar tutor)
Jiří Unčovský (seminar tutor)
Bc. Karel Vaigl (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Department of Computer Systems and Communications – Faculty of Informatics
Timetable
Tue 12:00–13:50 D1
 • Timetable of Seminar Groups:
PB161/01: Tue 16:00–16:50 B116, J. Kučera
PB161/02: Tue 17:00–17:50 B116, J. Unčovský
PB161/03: Wed 8:00–8:50 B116, J. Novák
PB161/04: Wed 9:00–9:50 B116, J. Novák
PB161/05: Wed 12:00–12:50 B116, M. Libra
PB161/06: Wed 12:00–12:50 B117, J. Michálek
PB161/07: Wed 13:00–13:50 B116, M. Libra
PB161/08: Wed 13:00–13:50 B117, J. Michálek
PB161/09: Wed 18:00–18:50 B116, K. Vaigl
PB161/10: Wed 19:00–19:50 B116, M. Podhorský
PB161/11: Thu 7:00–7:50 B311, D. Kutálek
PB161/12: Thu 12:00–12:50 B311, D. Kutálek
PB161/13: Fri 7:00–7:50 B311, V. Kaplan
PB161/14: Fri 8:00–8:50 B116, V. Kaplan
PB161/15: Tue 14:00–14:50 B311, J. Kučera
Prerequisites (in Czech)
! I070 Object-oriented Programming
U studentů se předpokládá znalost programování v jazyce C v rozsahu předmětu PB071. Současně se předpokládá znalost operačního systému Unix na uživatelské úrovni, neboť cvičení i zkouška probíhá pod Unixem.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
V předmětu se student naučí psát programy v jazyce C++ podle normy ANSI s použitím metodiky objektově orientovaného programování. Jazyk je probrán poměrně podrobně, ale rozhodně ne vyčerpávajícím způsobem. Důraz je kladen na praktickou práci studentů pod OS typu Unix.
Syllabus (in Czech)
 • Historie vývoje C++, standardy, kompilátory.
 • Základní prvky jazyka C++ (s přihlédnutím k C)
 • Procedurální versus objektové programování
 • Uživatelské datové typy. Třídy v C++. Komponenty tříd. Zapouzdření.
 • Konstruktory a destruktory. Dědičnost a polymorfismus.
 • Přetypování objektů. Dynamická alokace paměti. Automatické a třídní ukazatele. Prostory jmen.
 • Vstup a výstup v C++.
 • Výjimky a jejich ošetření. Bezpečné konstruktory.
 • Šablony. Standardní knihovna C++ a standardní knihovna šablon.
 • Knihovny pro numerické výpočty.
 • Java ve srovnání s C++. Další objektově orientované jazyky.
Literature
 • STROUSTRUP, Bjarne. The C++ programming language. 3rd ed. Reading: Addison-Wesley, 1997, x, 910 s. ISBN 0-201-88954-4. info
 • VIRIUS, Miroslav. Programování v C++. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1998, 364 s. ISBN 8001018741. info
 • VIRIUS, Miroslav. Pasti a propasti jazyka C++ : podrobný průvodce pokročilého uživatele. 1. vyd. Praha: Grada, 1997, 251 s. ISBN 8071696072. info
 • VIRIUS, Miroslav. Od C k C++. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 2000, 227 s. ISBN 80-7232-110-2. info
 • LOUIS, Dirk, Petr MEJZLÍK and Miroslav VIRIUS. Jazyky C a C++ podle normy ANSI/ISO: kompletní kapesní průvodce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, 644 s. ISBN 80-7169-631-5. info
 • MEYERS, Scott. Effective C++ :50 specific ways to improve your programs and designs. 2nd ed. Reading: Addison-Wesley, 1998, xx, 256 s. ISBN 0-201-92488-9. info
Bookmarks
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PB161!
Assessment methods (in Czech)
Předmět je ukončen zkouškou, která probíhá formou testu prováděného na počítači. Podmínkou připuštění k testu je získání zápočtu ze cvičení a samostatné úspěšné zpracování závěrečného příkladu. Klasifikace závisí na úspěšnosti práce ve cvičeních, kvalitě zpracovaného závěrečného příkladu a na výsledku testu.
V případě ukončení zápočtem stačí v patřičných termínech odevzdat řádně zpracované příklady zadávané v průběhu semestru. Závěrečný příklad ani test se u tohoto způsobu ukončení nevypracovává.
Účast ve cvičeních je povinná, pokud cvičící učitel nepovolí výjimku (ta se povoluje zejména tehdy, probíhá-li cvičení v počítačové učebně, kde je méně počítačů než studentů).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pb161/
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023, Spring 2024, Spring 2025.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2002, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2002/PB161