PB161 C++ Programming

Faculty of Informatics
Autumn 2003
Extent and Intensity
2/1. 4 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Jan Kučera (lecturer)
Mgr. Viktor Bulánek (seminar tutor)
Mgr. Zbyněk Diviš (seminar tutor)
Mgr. Marek Grác, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Filip Höfer (seminar tutor)
Mgr. Věroslav Kaplan, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Aleš Kosina (seminar tutor)
Mgr. Milan Matlák (seminar tutor)
Mgr. Juraj Michálek (seminar tutor)
Mgr. Michal Mucha (seminar tutor)
Mgr. Martin Šárfy (seminar tutor)
RNDr. Pavel Šimeček, Ph.D. (seminar tutor)
Jiří Unčovský (seminar tutor)
Bc. Karel Vaigl (seminar tutor)
Mgr. Luděk Vodička (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Timetable
Mon 14:00–15:50 TA (Aula Technická)
 • Timetable of Seminar Groups:
PB161/01: Tue 8:00–8:50 B117, V. Bulánek
PB161/02: Tue 9:00–9:50 B117, P. Šimeček
PB161/03: Tue 12:00–12:50 B116, M. Šárfy
PB161/04: Tue 12:00–12:50 B117, J. Unčovský
PB161/05: Tue 13:00–13:50 B116, M. Šárfy
PB161/06: Tue 13:00–13:50 B117, J. Unčovský
PB161/07: Tue 14:00–14:50 B117, J. Kučera
PB161/08: Tue 15:00–15:50 B117, J. Kučera
PB161/09: Tue 16:00–16:50 B116, M. Mucha
PB161/10: Tue 17:00–17:50 B116, M. Mucha
PB161/11: Tue 18:00–18:50 B116, L. Vodička
PB161/12: Tue 19:00–19:50 B116, L. Vodička
PB161/13: Wed 8:00–8:50 B116, M. Grác
PB161/14: Wed 8:00–8:50 B117, K. Vaigl
PB161/15: Wed 9:00–9:50 B116, J. Michálek
PB161/16: Wed 9:00–9:50 B117, K. Vaigl
PB161/17: Wed 12:00–12:50 B117, A. Kosina
PB161/18: Wed 13:00–13:50 B117, A. Kosina
PB161/19: Thu 12:00–12:50 B116, V. Kaplan
PB161/20: Thu 13:00–13:50 B116, V. Kaplan
PB161/21: Thu 13:00–13:50 B117, M. Matlák
PB161/22: Thu 14:00–14:50 B117, Z. Diviš
PB161/23: Thu 15:00–15:50 B117, Z. Diviš
PB161/25: Fri 9:00–9:50 B117, F. Höfer
PB161/26: Fri 10:00–10:50 B117, V. Bulánek
PB161/27: Fri 11:00–11:50 B117, J. Kučera
PB161/28: Fri 12:00–12:50 B117, J. Kučera
PB161/29: Fri 13:00–13:50 B117, A. Kosina
Prerequisites (in Czech)
! I070 Object-oriented Programming
U studentů se předpokládá znalost programování v jazyce C v rozsahu předmětu PB071. Současně se předpokládá znalost operačního systému Unix na uživatelské úrovni, neboť cvičení i tvorba příkladu ke zkoušce probíhá pod Unixem.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
V předmětu se student naučí psát programy v jazyce C++ podle normy ANSI s použitím metodiky objektově orientovaného programování. Jazyk je probrán poměrně podrobně, ale rozhodně ne vyčerpávajícím způsobem. Důraz je kladen na praktickou práci studentů pod OS typu Unix.
Syllabus (in Czech)
 • Historie vývoje C++, standardy, kompilátory.
 • Základní prvky jazyka C++ (s přihlédnutím k C)
 • Procedurální versus objektové programování
 • Uživatelské datové typy. Třídy v C++. Komponenty tříd. Zapouzdření.
 • Konstruktory a destruktory. Dědičnost a polymorfismus.
 • Přetypování objektů. Dynamická alokace paměti. Automatické a třídní ukazatele. Prostory jmen.
 • Vstup a výstup v C++.
 • Výjimky a jejich ošetření. Bezpečné konstruktory.
 • Šablony. Standardní knihovna C++ a standardní knihovna šablon.
 • Knihovny pro numerické výpočty.
 • Java ve srovnání s C++. Další objektově orientované jazyky.
Literature
 • STROUSTRUP, Bjarne. The C++ programming language. 3rd ed. Reading: Addison-Wesley, 1997. x, 910 s. ISBN 0-201-88954-4. info
 • VIRIUS, Miroslav. Programování v C++. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1998. 364 s. ISBN 8001018741. info
 • VIRIUS, Miroslav. Pasti a propasti jazyka C++ : podrobný průvodce pokročilého uživatele. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 251 s. ISBN 8071696072. info
 • VIRIUS, Miroslav. Od C k C++. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 2000. 227 s. ISBN 80-7232-110-2. info
 • LOUIS, Dirk, Petr MEJZLÍK and Miroslav VIRIUS. Jazyky C a C++ podle normy ANSI/ISO: kompletní kapesní průvodce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 644 s. ISBN 80-7169-631-5. info
 • MEYERS, Scott. Effective C++ :50 specific ways to improve your programs and designs. 2nd ed. Reading: Addison-Wesley, 1998. xx, 256 s. ISBN 0-201-92488-9. info
Bookmarks
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PB161!
Assessment methods (in Czech)
Ve cvičeních studenti samostatně vytvářejí zadané programy (jeden týdně, obvykle s nutností dokončit doma nebo v počítačové učebně). Zpracování příkladů je bodováno podle předem oznámených kritérií. Doporučené ukončení předmětu je zkouška, která probíhá formou testu prováděného na počítači. Podmínkou připuštění k testu je získání zápočtu ze cvičení a samostatné úspěšné zpracování závěrečného příkladu. Klasifikace závisí na bodovém hodnocení práce ve cvičeních, kvalitě zpracovaného závěrečného příkladu a na výsledku testu.
V případě ukončení zápočtem stačí v patřičných termínech odevzdat řádně zpracované příklady zadávané v průběhu semestru. Závěrečný příklad ani test se u tohoto způsobu ukončení nevypracovává.
Účast ve cvičeních je povinná, pokud cvičící učitel nepovolí výjimku (ta se povoluje je výjimečně, zejména tehdy, kdyby cvičení muselo probíhat v počítačové učebně, kde je méně počítačů než studentů).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pb161/
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2003/PB161