PB161 C++ Programming

Faculty of Informatics
Autumn 2006
Extent and Intensity
2/2. 4 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Jan Kučera (lecturer)
Mgr. Pavol Babinčák (seminar tutor)
RNDr. Mgr. Jaroslav Bayer (seminar tutor)
Mgr. Pavel Černohorský (seminar tutor)
Mgr. Zbyněk Diviš (seminar tutor)
Mgr. Marek Grác, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Hubáček (seminar tutor)
Mgr. Václav Macinka (seminar tutor)
Mgr. Michal Měrka (seminar tutor)
Mgr. Lukáš Rýdlo (seminar tutor)
Mgr. Lukáš Strmiska (seminar tutor)
RNDr. Šimon Tóth (seminar tutor)
Mgr. Miroslav Warchil (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Department of Computer Systems and Communications – Faculty of Informatics
Timetable
Mon 12:00–13:50 D3
 • Timetable of Seminar Groups:
PB161/01: Mon 18:00–18:50 B117, J. Kučera
PB161/02: Mon 19:00–19:50 X Datový projektor, Mon 19:00–19:50 B116, Š. Tóth
PB161/03: Tue 10:00–10:50 B116, J. Kučera
PB161/04: Tue 11:00–11:50 B116, P. Hubáček
PB161/05: Tue 14:00–14:50 B116, M. Warchil
PB161/06: Tue 15:00–15:50 B116, Z. Diviš
PB161/07: Wed 8:00–8:50 B117, L. Rýdlo
PB161/08: Wed 9:00–9:50 B117, L. Strmiska
PB161/09: Wed 10:00–10:50 B117, J. Kučera
PB161/10: Wed 11:00–11:50 B117, J. Bayer
PB161/11: Wed 12:00–12:50 B117, M. Měrka
PB161/12: Thu 14:00–14:50 B116, M. Grác
PB161/13: Thu 15:00–15:50 B116, V. Macinka
PB161/14: Fri 8:00–8:50 B116, P. Černohorský
PB161/16: Fri 12:00–12:50 B117, P. Babinčák
Prerequisites
! I070 Object-oriented Programming
Knowledge of programming language C (to the extent covered by PB071 course) is supposed. User level knowledge of the Unix OS is also supposed (practical exercises are performed under Unix).
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 15 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Students will learn how to write programs in ANSI C++ using the object oriented approach. The language is covered in sufficient details but not to full extent. Stress is laid on the practical work of students under Unix-like OS.
Syllabus
 • History of C++, standards, compilers.
 • Basic features of C++ (with respect to C).
 • Procedural vs. Object programming methodologies.
 • User defined data types. Classes in C++. Class components. Encapsulation.
 • Constructors and destructors. Inheritance and polymorphism.
 • Casting objects. Dynamic memory allocation. Automatic and class pointers. Name spaces.
 • Input and output in C++.
 • Exceptions and handling them. Safe constructors.
 • Templates. Standard C++ library and standard template library. Libraries for numeric computing.
 • Java as compared to C++. Further OO languages.
Literature
 • STROUSTRUP, Bjarne. The C++ programming language. 3rd ed. Reading: Addison-Wesley, 1997, x, 910 s. ISBN 0-201-88954-4. info
 • VIRIUS, Miroslav. Programování v C++. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1998, 364 s. ISBN 8001018741. info
 • VIRIUS, Miroslav. Pasti a propasti jazyka C++ : podrobný průvodce pokročilého uživatele. 1. vyd. Praha: Grada, 1997, 251 s. ISBN 8071696072. info
 • VIRIUS, Miroslav. Od C k C++. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 2000, 227 s. ISBN 80-7232-110-2. info
 • LOUIS, Dirk, Petr MEJZLÍK and Miroslav VIRIUS. Jazyky C a C++ podle normy ANSI/ISO: kompletní kapesní průvodce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, 644 s. ISBN 80-7169-631-5. info
 • MEYERS, Scott. Effective C++ :50 specific ways to improve your programs and designs. 2nd ed. Reading: Addison-Wesley, 1998, xx, 256 s. ISBN 0-201-92488-9. info
Bookmarks
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PB161!
Assessment methods (in Czech)
Ve cvičeních studenti samostatně vytvářejí zadané programy (jeden týdně, obvykle s nutností dokončit doma nebo v počítačové učebně). Zpracování příkladů je bodováno podle předem oznámených kritérií. Doporučené ukončení předmětu je zkouška, která probíhá formou testu prováděného na počítači. Podmínkou připuštění k testu je získání zápočtu ze cvičení a samostatné úspěšné zpracování závěrečného příkladu. Klasifikace závisí na bodovém hodnocení práce ve cvičeních, kvalitě zpracovaného závěrečného příkladu a na výsledku testu.
V případě ukončení zápočtem stačí v patřičných termínech odevzdat řádně zpracované příklady zadávané v průběhu semestru. Závěrečný příklad ani test se u tohoto způsobu ukončení nevypracovává.
Účast ve cvičeních je povinná, pokud cvičící učitel nepovolí výjimku (ta se povoluje je výjimečně, zejména tehdy, kdyby cvičení muselo probíhat v počítačové učebně, kde je méně počítačů než studentů).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pb161/
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023, Spring 2024, Spring 2025.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2006/PB161