ZLPF0521p Pathological Physiology I - lectures

Faculty of Medicine
Autumn 2007
Extent and Intensity
2/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: -.
Teacher(s)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (lecturer)
Věra Ježková (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Department of Pathophysiology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Timetable
Thu 13:20–15:00 N03901
Prerequisites (in Czech)
ZLFY0422p Physiology II - lecture && ZLBC041p Biochemistry II -l && ZLAN0333p Anatomy III - lect. && ZLHE0322p Hist.and Embryol.II-lect. && ( ZLLT0222s Bas.Med.Terminology II-sem. || ZLLT0222p Bas. Med. Terminology -l ) && ZLET021p Ethics in Dent.-lect.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem teoretické části přípravy je poskytnout komplexní informace o etiologii, patogeneze a o morfologické charakteristice nemocí. Přednáškami a studiem připraveného odborného textu jsou podány základy vědomostí o vzniku a dynamice rozvoje patologických stavů a o jejich morfologických korelátech.
Syllabus (in Czech)
 • 20.9.2007. Patologická fyziologie jako integrující medicínský obor. Etiologie a patogeneza. Prof. Izakovičová Hollá.
 • 27.9.2007. Zánět. Základní mechanizmy, jeho role v organizmu a hlavní typy buněk a mediátorů účastnících se zánětu. Prof. Izakovičová Hollá.
 • 4.10.2007. Celková reakce organizmu na poškození - horečka, bolest a změny, jimiž se v organizmu projeví. Prof. Izakovičová Hollá.
 • 11.10.2007. Vzájemné interakce mezi endogenními a exogenními faktory při rozvoji zánětu, jejich molekulární podklad. Prof. Izakovičová Hollá.
 • 18.10.2007. Regenerace, hojení ran. Prof. Vašků.
 • 25.10.2007. Řízení buněčného cyklu, nádorová transformace buňky. Interakce nádoru s organizmem. Doc. Kaňková.
 • 1.11. 2007. Tlakové a objemové přetížení: systolická a diastolická dysfunkce srdce. Selhání srdce. Prof. Vašků.
 • 8.11.2007. Ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu. Prof. Izakovičová Hollá
 • 15.11.2007. Obezita, diabetes mellitus. Doc. Kaňková.
 • 22.11.2007. Patofyziologie výměny plynů v plicích. Řízení ventilace. Prof. Izakovičová Hollá.
 • 29.11.2007. Nemoci plic. Prof. Izakovičová Hollá.
 • 6.12.2007. Ledvina jako regulační orgán. Nemoci glomerulů a tubulů. Prof. Izakovičová Hollá.
 • 13.12.2007. Akutní a chronické selhání ledvin. Prof. Izakovičová Hollá.
 • 20.12.2007. Všeobecný adaptační syndrom. Prof. Vašků
Literature
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. s. 381-760. ISBN 9788024606743. info
 • NEČAS, Emanuel a spol. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 377 pp. ISBN 80-246-0051-X. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 379 s. ISBN 9788024606750. info
 • KAŇKOVÁ, Kateřina. Vybrané kapitoly z patologické fyziologie: Poruchy metabolizmu a výživy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 59 pp. ISBN 80-210-3670-2. info
Assessment methods (in Czech)
Účast na přednáškách bude monitorována pomocí prezenčních listin.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2007/ZLPF0521p