ZLPF0521p Pathological Physiology I - lecture

Faculty of Medicine
Autumn 2014
Extent and Intensity
2/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: -.
Teacher(s)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (lecturer)
Věra Ježková (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Department of Pathophysiology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Supplier department: Department of Pathophysiology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Timetable
Thu 13:20–15:00 N03901
Prerequisites (in Czech)
ZLFY0422p Physiology II - lecture && ZLBC041p Biochemistry II -l && ZLAN0333p Anatomy III - lect. && ZLHE0322p Histology and Embryol.II-lect. && ( ZLLT0222s Bas.Med.Terminology II-sem. || ZLLT0222p Bas. Med. Terminology -l ) && ZLET021p Ethics in Dent.-lect. && ZC041 Handling chemical substances
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The objective of the theoretical part of the course is to provide complex information on etiology and pathogenesis of diseases. Basic knowledge of the origin and dynamics of the development of pathological states will be presented and trained during lectures and completed by individual study of recommended literature.
Syllabus
 • Týden 1
 • Vymezení oboru patologická fyziologie - zdraví a nemoc - obecné příčiny nemocí - etiologie a patogeneze – syndrom/symptom. Zevní faktory vzniku nemocí – fyzikální, chemické a biologické patogenní faktory
 • Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
 • Týden 2
 • Buňka  tkáň  orgán - regulace proliferace, diferenciace a zániku buněk (nekróza vs. apoptóza), tkáňové poškození – zánět, lokální a systémové projevy, cytokiny a chemokiny, obecné projevy nemocí (horečka, bolest) - regenerace  reparace - hojení ran a jeho poruchy
 • Prof. MUDr. Lydie Izakovičová-Hollá, PhD.
 • Týden 3
 • Kontrola buněčného cyklu - nádorová transformace buňky – karcinogeny – metastazování - interakce nádoru a organizmu – sporadické vs. familiární formy
 • Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.
 • Týden 4
 • Patofyziologie dýchacího systému I - krevní plyny – poruchy výměny plynů v plicích (poruchy ventilace,difuze,perfuze) – ventilačně-perfuzní nepoměr - řízení ventilace – syndromy respirační insuficience
 • Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.
 • Týden 5
 • Patofyziologie dýchacího systému II – vybraná onemocnění plic (obstrukce a restrikce)
 • Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.
 • Týden 6
 • Základy genetiky – genetická variabilita, nemoci v důsledku chromozomových aberací - monogenní vs. komplexní (civilizační) nemoci
 • Doc. RNDr. Monika Pávková-Goldbergová, PhD.]
 • Týden 7
 • Patofyziologie krve I - krvetvorná tkáň – patofyziologie červené (anemie) a bílé krevní řady (leukemie a lymfomy) a trombocytů
 • Doc. MUDr. Julie Bienertová-Vašků, PhD.
 • Týden 8
 • Patofyziologie krve II - patofyziologie krevního srážení (hypokoagulační a hyperkoagulační stavy) – chron. žilní nedostatečnost - periferní žilní trombóza - embolie
 • Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
 • Týden 9
 • Patofyziologie oběhového systému I – metabolismus myokardu - ateroskleróza - ischemická choroba srdce (angina pectoris a infarkt myokardu) a periferních cév
 • Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.
 • Týden 10
 • Patofyziologie oběhového systému II – hypertenze – tlakové a objemové přetížení srdce (vč. srdeční vady, kardiomyopatie)
 • Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.
 • Týden 11
 • Patofyziologie oběhového systému III – systolická a diastolická dysfunkce - remodelace myokardu - srdeční selhání - vybrané poruchy srdečního rytmu
 • Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.
 • Týden 12
 • Patofyziologie vylučovacího systému I – regulace glomerulární hemodynamiky – GFR a její stanovení – patologie glom. filtrační membrány – proteinurie – nemoci glomerulů
 • Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.
 • Týden 13
 • Patofyziologie vylučovacího systému II – akutní a chronické selhání ledvin
 • Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.
 • Týden 14
 • Poruchy metabolizmu I – lipidy a dyslipidemie
 • Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.
Literature
  required literature
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. s. 381-760. ISBN 9788024606743. info
 • NEČAS, Emanuel a spol. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 377 pp. ISBN 80-246-0051-X. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 379 s. ISBN 9788024606750. info
 • Ivan Damjanov: Pathophysiology, ISBN 13: 978-1-4160-0229-1, Saunders Elsevier, 2009.
  recommended literature
 • KAŇKOVÁ, Kateřina. Vybrané kapitoly z patologické fyziologie: Poruchy metabolizmu a výživy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 59 pp. ISBN 80-210-3670-2. info
Teaching methods
Lecture.
Assessment methods
Oral examination.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
Teacher's information
http://www.med.muni.cz/patfyz
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2014, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2014/ZLPF0521p