ZLPY0911c Psychiatrie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLPY0911c/13: Po 9. 1. až Pá 13. 1. každý pracovní den 7:30–9:45 N02230
ZLPY0911c/14: Po 9. 1. až Pá 13. 1. každý pracovní den 7:30–9:45 N02230
ZLPY0911c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLNV041p Neurovědy - přednáška && ZLFY0422p Fyziologie II - přednáška && ZLPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && ZLFA0722p Farmakologie II - přednáška && ( ZLNE0811c Neurologie - cvičení || ZLNE0822c ) && ZLCH0833c Chirurgie III - cvičení && ( ZLIP041p Interní propedeutika - předn. || ZLIP051p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci výuky daného předmětu jsou studenti seznámeni s postavením psychiatrie v zubním lékařství. Během studia získávají přehled o možných duševních chorobách, klinických projevech, jejich léčení a ošetřování. Důraz je kladen na zásady cílené komunikace s psychiatricky nemocnými při zubním ošetření.
Osnova
  • Náplň oboru psychiatrie Organizace psychiatrické péče Psychiatrické vyšetření Organické psychické poruchy Závislosti Afektivní poruchy Antidepresiva Schizofrenie Antipsychotika Neurotické poruchy Anxiolytika
Literatura
  • Žourková A. et. al.: Obecná a speciální psychiatrie - E-learningová učebnice http://portal.muni.cz
  • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Basic psychopathological terms and psychiatric diagnoses. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 203 s. ISBN 8024608251. info
  • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 192 s. ISBN 8071846902. info
  • Speciální psychiatrie. Edited by Petr Zvolský. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 206 s. ISBN 807184666X. info
Výukové metody
semináře, demonstrace pacientů, diskuse
Metody hodnocení
Zakončení předmětu zápočtem.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: K zápočtu je nutná přítomnost na stážích a seminářích
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.