ZLPA0521p Patologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Víta Žampachová (přednášející)
MUDr. Sylva Hotárková (přednášející)
MUDr. Iva Staniczková Zambo, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lukáš Velecký (přednášející)
MUDr. Michal Hendrych (cvičící)
Markéta Grozertová (pomocník)
Mgr. Iva Holušová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
I. ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLFY0422p Fyziologie II - přednáška && ( ZLBC041p Biochemie II - přednáška || ZLBC0422p Biochemie II - přednáška ) && ( ZLAN0333p Anatomie III - předn. || ZLAN0222p Anatomie II - přednáška ) && ZLHE0322p Histol. a embryol.II.- předn. && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT011s Zákl. lék. terminologie -s ) && ( ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. || ZLET011p Etika v zub.lék.-předn. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou:
porozumění základním patologickým procesům (regresivním a progresivním změnám, zánětům, poruchám imunitních reakcí, onkogenezi, genetickému podkladu onemocnění)
osvojení si základní klasifikace nenádorových a nádorových onemocnění
aplikace znalostí obecné patologie v jednotlivých orgánových systémech, s důrazem na morfologický substrát jednotlivých poruch z makroskopického i mikroskopického hlediska
seznámení se s úlohou patologie v klinické praxi, s metodami zpracování tkání, metodami molekulární patologie; seznámení se s průběhem a hodnocením patologicko-anatomické pitvy
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
porozumět základním patologických procesům (regresivním a progresivním změnám, zánětům, poruchám imunitních reakcí, onkogenezi, genetickému podkladu onemocnění)
bude znát základní klasifikace nenádorových i nádorových onemocnění
bude schopen aplikovat znalosti obecné patologie v jednotlivých orgánových systémech; bude znát základní etiopatogenezu, makroskopické a mikroskopické koreláty, základní klinické projevy a komplikace onemocnění v jednotlivých orgánových systémech
bude znát úlohu patologie v klinické praxi i základní druhy vyšetření v patologii
Osnova
 • Úvod do problematiky: charakteristika oboru patologie, patologie v praxi. Druhy vyšetření v patologii (biopsie, cytologie, molekulární a genetická vyšetření; pitva).
 • Nemoc a její příčiny: fyzikální, chemické, biologické příčiny nemocí. Vlivy genetické a vlivy prostředí.
 • Regresivní změny: Nekróza, apoptóza, atrofie, kachexie. Smrt.
 • Progresivní změny: regenerace, reparace, hojení ran, zlomenin, reakce organismu na cizí tělesa, hypertrofie, hyperplazie, metaplazie.
 • Intracelulární akumulace cukrů, lipidů, proteinů. Diabetes mellitus. Amyloidóza. Inkluze. Kalcifikace. Konkrementy a krystaly. Pigmenty. Pneumokoniózy.
 • Zánět (definice, příčiny, makroskopické a mikroskopické projevy, mediátory zánětu, klasifikace zánětů.
 • Chronické záněty. Granulomatózní záněty. Tbc.
 • Infekční příčiny nemocí. Bakteriémie, sepse, pyémie, septický šok. HIV infekce.
 • Poruchy imunitních reakcí. Autoimunitní choroby.
 • Hemodynamické příčiny nemocí – místní a celkové poruchy oběhu: (hyperémie, hemoragie, krvácivost, trombóza, ischémie a infarkt, embolie, edém, dehydratace, poruchy krvinek; příčiny a projevy oběhového selhání, šok).
 • Obecná onkologie.
 • Histogenetická klasifikace nádorů. Nádory dětského věku.
 • Nádory krvetvorné tkáně. Patologie lymfatických uzlin a krvetvorné tkáně.
 • Kardiovaskulární patologie I: choroby srdce, hypertenze, akutní a chronické srdeční selhání.
Literatura
  povinná literatura
 • MAČÁK, Jiří, Jana MAČÁKOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Patologie. 2., doplněné vydání. Praha: Grada, 2012. 347 stran. ISBN 9788024735306. info
  doporučená literatura
 • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER. Obecná patologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. xiii, 290. ISBN 9788072627738. info
 • Speciální patologie. Edited by Ctibor Povýšil - Ivo Šteiner. Druhé, doplněné a přepra. Praha: Galén, 2007. xviii, 430. ISBN 8024614427. info
Výukové metody
Výuka probíhá v kombinované formě přednášek a praktických cvičení. Praktická cvičení mají dvě části: histopatologická cvičení (s demonstrací mikroskopických a makroskopických nálezů bioptických a nekroptických vzorků) a pitevní cvičení (s demonstrací patologicko-anatomických pitev).
Metody hodnocení
Předmět je zakončený ústní zkouškou zahrnující 3 okruhy otázek: z obecné patologie, speciální patologie a onkologie. Okruhy otázek mají studenti k dispozici předem. Výuka je povinná, znalosti jsou průběžně ověřovány. V průběhu studia patologie jsou studenti průběžně zkoušeni na praktických cvičeních. Zkoušení probíhá formou ústní nebo testů.
Informace učitele
Podrobné informace o průběhu výuky jsou vyvěšeny na I. PAÚ, kde výuka probíhá.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/ZLPA0521p