VSPF0622p Pathological physiology II - lectures

Faculty of Medicine
Spring 2003
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: RZk (examination).
Teacher(s)
doc. MUDr. Dobroslav Hájek, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (lecturer)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (lecturer)
Věra Ježková (assistant)
Mgr. Leo Nitče (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.
Department of Pathophysiology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
SYLABUS PŘEDMĚTU PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE - VŠEOBECNĚ:
Hodnotové a popisné definice zdraví a nemoci.
Koncepce normality, její biologická východiska, koncepce normálnosti v klinice, referenční hodnoty.
Obecné příčiny nemoci, model nemoci "z jedné velké příčiny" proti konstitučnímu hledisku.
Etiologie a patogeneza nemoci.
Regulační povaha nemoci, základní koncepce teorie regulace, jejich aplikace na fyziologické a patofyziologické jevy.
Genové mechanizmy nemocí, regulace genové exprese, vzácné a běžné alely, genetický polymorfizmus, genetická variabilita bílkovinných molekul, protiklad mendelistických a multifaktoriálních nemocí, chromosomové aberace.
Patofyziologie enzymů.
Nemoci související s poruchami reparace DNK, mechanizmy reparace DNK a jejich patologie.
Stárnutí, definice stárnutí, fenomény stárnutí, teorie a etiologie stárnutí, možnosti intervence.
Nádorová transformace buňky, protoonkogeny a onkogeny, supresorové geny, cytokinetika nádorového růstu.
Fyziologická a patologická regenerace, hojení ran.
Prostaglandiny a leukotrieny, fyziologie a účast v patologických procesech.
Zánět, definice zánětu, akutní a chronický zánět, mediátory zánětu, všeobecné reakce při zánětu.
Poruchy udržování tělesné teploty, horečka, hypertermie, hypotermie.
Bolest, dráhy bolesti, patofyziologie a klinika, terapie bolesti.
Patofyziologie membránových dějů, fyziologie a patologická fyziologie transportních procesů.
Radiační patofyziologie, teorie o subcelulárních účincích ionizujícího záření, účinek ionizujícího záření na buňky a tkáně, deterministické a stochastické účinky záření, problém individuální radiosensitivity, ionizující záření jako faktor životního prostředí.
Vliv dalších zevních faktorů na organizmus.
Kardiovaskulární nemoci.
Poruchy trávení a výživy.
Endokrinní a metabolické nemoci.
Patofyziologie kardiovaskulárního systému.
Patofyziologie trávicího systému, poruchy výživy.
Patofyziologie endokrinního systému, metabolické nemoci.
Patofyziologie hemopoetického systému, neoplázie.
Revmatologické a imunitní nemoci.
Patofyziologie respiračního systému.
Patofyziologie ledvin, poruchy metabolizmu vody a elektrolytů.
Patofyziologie nervového systému.
Patofyziologie svalů a smyslových orgánů.
Syllabus
 • SYLLABUS OF LECTURES ON PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY IN THE SPRING TERM 2003:

 • Lecturer: Prof. Vácha:

 • February 24 Physiology and pathophysiology of membrane transports I

 • March 3 Physiology and pathophysiology of membrane transports II

 • March 10 Pathophysiology of renal excretory function

 • March 17 Pathophysiology of renal perfusion

 • March 24 Glomerular diseases

 • March 31 Acute and chronic renal failure

 • April 7 General pathophysiology of salt and water metabolism

 • April 14 Disorders of intravascular volume and tonicity

 • April 21 Easter Monday

 • April 28 Pathophysiology of the motoric system in general

 • May 5 Pathophysiology of the cerebellum and basal ganglia

 • May 12 Pathophysiology of blood forming function generally

 • May 19 Pathophysiology of the red cell line

 • May 26 DNA repair diseases.

 • June 2 Malignant transformation of a cell

Literature
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie I. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 179 s. ISBN 80-210-0564-5. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie II. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 198 s. ISBN 80-210-0565-3. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1994. 229 s. ISBN 80-210-0979-9. info
 • VÁCHA, Jiří. Patologická fyziologie IV. Hemostáza a trombóza. Patofyziologie dýchacího systému. Patofyziologie srdečně cévního systému (Pathological Physiology IV. Haemostasis and thrombosis. Pathophysiology of the respiratory system. Pathophysiology of the cardiovascular system). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 271 pp. ISBN 80-210-2207-8. info
 • VÁCHA, Jiří. Průvodce k přednáškám z pathologické fysiologie : Pathofysiologie dýchacího systému. Pathofysiologie srdečně cévního systému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1997. 121 s. ISBN 80-210-1659-0. info
 • VAŠKŮ, Anna a kol. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 59 pp. ISBN 80-210-2318-X. info
 • HULÍN, Ivan. Patofyziológia. 5. aktualiz. rozš. vyd. Bratislava: Slovak Academic Press, 1998. 1140 pp. ISBN 80-8898-07-8. info
 • KARLSON, Peter, Wolfgang GEROK and W. GROSS. Pathobiochemie. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 480 s. info
 • Essentials of pathophysiology. Edited by Chris E. Kaufman - Patrick A. McKee. 1st ed. Boston: Little, Brown and Company, 1996. xvi, 799 s. ISBN 0-316-48405-9. info
 • Essentials of pathophysiology :concepts and applications for health care professionals. Edited by Thomas J. Nowak - A. Gordon Handford. [1st ed.]. Dubuque: W.C. Brown, 1994. xviii, 666. ISBN 0-697-13314-1. info
 • Zápal. Horúčka. Bolesť. Edited by Miroslav Ferenčík. [1. vyd.]. Bratislava: Slovart, 1997. 215 s. ISBN 80-85665-81-6. info
 • KLENER, Pavel et al. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. 949 pp. ISBN 80-7262-007-X. info
 • HATINA, Jiří and Bryan SYKES. Lékařská genetika: problémy a přístupy. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 296 s. ISBN 80-200-0700-8. info
 • NEČAS, Emanuel and A KOLEKTIV. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 377 pp. info
 • FOELSCH, U.R., K. KOCHSIEK and R.F. SCHMIDT. Patologická fyziologie (přel. z něm. originálu Pathophysiologie, Springer Verlag, 2000) (Pathophysiology). 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 586 pp. ISBN 80-247-0319-X. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (Spring 2003, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2003/VSPF0622p