VSPF0622p Pathological physiology II - lectures

Faculty of Medicine
Spring 2006
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (lecturer)
Věra Ježková (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Department of Pathophysiology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Prerequisites (in Czech)
VSPF0521c Pathophysiol. - pract. train.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Obecné příčiny nemoci
Etiologie a patogeneza nemoci.
Regulační povaha nemoci, základní koncepce teorie regulace, jejich aplikace na fyziologické a patofyziologické jevy.
Genové mechanizmy nemocí, regulace genové exprese, vzácné a běžné alely, genetický polymorfizmus, genetická variabilita bílkovinných molekul, protiklad mendelistických a multifaktoriálních nemocí, chromosomové aberace.
Patofyziologie enzymů.
Nemoci související s poruchami reparace DNK, mechanizmy reparace DNK a jejich patologie.
Stárnutí, definice stárnutí, fenomény stárnutí, teorie a etiologie stárnutí, možnosti intervence.
Nádorová transformace buňky, protoonkogeny a onkogeny, supresorové geny, cytokinetika nádorového růstu.
Fyziologická a patologická regenerace, hojení ran.
Zánět, definice zánětu, akutní a chronický zánět, mediátory zánětu, všeobecné reakce při zánětu.
Poruchy udržování tělesné teploty, horečka, hypertermie, hypotermie.
Patofyziologie bolesti
Patofyziologie membránových dějů, fyziologie a patologická fyziologie transportních procesů.
Radiační patofyziologie, teorie o subcelulárních účincích ionizujícího záření, účinek ionizujícího záření na buňky a tkáně, deterministické a stochastické účinky záření, problém individuální radiosensitivity, ionizující záření jako faktor životního prostředí.
Patofyziologie kardiovaskulárního systému.
Patofyziologie trávicího systému, poruchy výživy.
Patofyziologie endokrinního systému, metabolické nemoci.
Patofyziologie hemopoetického systému, neoplázie.
Revmatologické a imunitní nemoci.
Patofyziologie respiračního systému.
Patofyziologie ledvin, poruchy metabolizmu vody a elektrolytů.
Patofyziologie nervového systému.
Patofyziologie svalů a smyslových orgánů.
Syllabus
 • SYLLABUS OF LECTURES ON PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY IN THE SPRING TERM 2006::

 • February 23 Gastric ulcer, ulcerative colitis and Crohns disease. Prof. Vašků

 • March 2 Obesity. Diabetes mellitus. Prof. Vašků

 • March 9 Volume and pressure overload of heart, systolic and diastolic dysfunction. Shock and heart failure. Prof. Vašků

 • March 16 Ischemic heart disease, myocardial infarction, arrhythmias: pathogenesis and selected clinical aspects. Prof. Vašků

 • March 23 Pathophysiology of allergic states. Assoc. Prof. Izakovičová Hollá

 • March 30 Myocardial and blood vessels metabolism and remodelling in pathophysiological states. Diseases of peripheral blood vessels. Prof. Vašků

 • April 6 General pathophysiology of salt and water metabolism. Prof. Vašků

 • April 13 Disorders of intravascular volume and tonicity. Prof. Vašků

 • April 20 Pathophysiology of selected autoimmune disorders. Assoc. Prof. Izakovičová Hollá

 • April 27 Mechanisms of hormone action on target cells. As. Dr. Kaňková

 • May 4 Pathophysiology of endocrine system. As. Dr. Kaňková

 • May 11 Pathophysiology of motoric system. As. Dr. Kaňková

 • May 18 Pharmacogenomics and gene therapy. As. Dr. Bienertová Vašků

 • May 25 Pathophysiology of bones and muscles. Prof. Vašků

 • June 1 Pathophysiology of reproductive system Prof. Vašků

Literature
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie I. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 179 s. ISBN 80-210-0564-5. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie II. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 198 s. ISBN 80-210-0565-3. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1994. 229 s. ISBN 80-210-0979-9. info
 • VÁCHA, Jiří. Patologická fyziologie IV. Hemostáza a trombóza. Patofyziologie dýchacího systému. Patofyziologie srdečně cévního systému (Pathological Physiology IV. Haemostasis and thrombosis. Pathophysiology of the respiratory system. Pathophysiology of the cardiovascular system). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 271 pp. ISBN 80-210-2207-8. info
 • VAŠKŮ, Anna a kol. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 59 pp. ISBN 80-210-2318-X. info
 • NEČAS, Emanuel and A KOLEKTIV. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 377 pp. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2006/VSPF0622p