LJMedA08 Interpretační seminář středověké latiny II

Filozofická fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/2/0. 0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
St 15:00–16:35 VP
Předpoklady
LJBcA04zk Zkouška z latiny po 2. ročníku
Splnění požadavků pro bakalářskou zkoušku z latiny, absolvování samotné zkoušky není podmínkou pro zápis do předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je představit na textu vybraného díla problematiku zkoumání, interpretace a překládání středověké latinské poezie. V tomto semestru se kurz zaměří na nejznámější sbírku středověké světské poezie Carmina Burana (12. století). Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni: zhodnotit dosavadní stav bádání o sbírce Carmina Burana; porozumět jazyku vybraných skladeb tohoto literárního díla; analyzovat jejich prozodii; vytvořit jejich komentovaný překlad; správně interpretovat jejich obsah.
Osnova
  • 1. Stav bádání.
  • 2. Vznik díla.
  • 3. Obsah sbírky.
  • 4. Význam sbírky Camina Burana v kontextu středověké světské poezie.
  • 5. Středověká prozodie.
  • 6. Četba, překlad, interpretace vybraných básní: 11, 16, 17, 41, 42, 44, 51, 74, 75, 100, 117, 123, 130, 131a, 136, 138, 143, 191, 196, 211, 219.
Literatura
  • Concordantia in Carmina Burana. Edited by Benedikt Konrad Vollmann - Manfred Wacht. Hildeshein: Olms-Weidmann, 1996. 887 s. ISBN 3-487-10253-6. info
  • Carmina burana. Edited by Wilhelm Meyer - Alfons Hilka - Otto Schumann. 2., unveränderte Aufl. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1978. xvi, 112. ISBN 3533007804. info
  • Carmina burana. Edited by Wilhelm Meyer - Alfons Hilka - Otto Schumann. 2. Aufl. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1971. xvi, 315. ISBN 3533007812. info
  • Carmina Burana. Bd. 2, Kommentar. [H.] 1, Einleitung : (die Handschrift der Carmina Burana), die moralisch-satirischen Dichtungen. Edited by Alfons Hilka - Otto Schumann. Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1930. info
Výukové metody
Seminář (dvě hodiny týdně), četba (překlad), diskuse.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář. Požadavky: pravidelná aktivní účast na kurzu a diskuzi (min. 75%); průběžná četba zadaných textů; seminární práce (písemný překlad s komentářem).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2019.