LJMedA08 Interpretační seminář středověké latiny II

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2/0. 0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJBcA04 Latinská mluvnice V
Splnění požadavků pro bakalářskou zkoušku z latiny, absolvování samotné zkoušky není podmínkou pro zápis do předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je představit na textu vybraného díla problematiku zkoumání, interpretace a překládání středověké latinské poezie. V tomto semestru se kurz zaměří na nejznámější sbírku středověké světské poezie Carmina Burana (12. století). Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni: zhodnotit dosavadní stav bádání o sbírce Carmina Burana; porozumět jazyku vybraných skladeb tohoto literárního díla; analyzovat jejich prozodii; vytvořit jejich komentovaný překlad; správně interpretovat jejich obsah.
Osnova
 • 1. Stav bádání.
 • 2. Vznik díla.
 • 3. Obsah sbírky.
 • 4. Význam sbírky Camina Burana v kontextu středověké světské poezie.
 • 5. Středověká prozodie.
 • 6. Četba, překlad, interpretace vybraných básní: 11, 16, 17, 41, 42, 44, 51, 74, 75, 100, 117, 123, 130, 131a, 136, 138, 143, 191, 196, 211, 219.
Literatura
 • Carmina Burana : lateinisch/deutsch. Edited by Günter Bernt. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2006. 352 s. ISBN 3150087856. info
 • Concordantia in Carmina Burana. Edited by Benedikt Konrad Vollmann - Manfred Wacht. Hildeshein: Olms-Weidmann, 1996. 887 s. ISBN 3-487-10253-6. info
 • Carmina Burana : Texte und Übersetzungen. Edited by Peter Diemer - Dorothea Diemer - Benedikt Konrad Vollmann. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1987. 1415 s. ISBN 3618661452. info
 • Carmina burana. Edited by Wilhelm Meyer - Alfons Hilka - Otto Schumann. 2., unveränderte Aufl. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1978. xvi, 112. ISBN 3533007804. info
 • Carmina burana. Edited by Wilhelm Meyer - Alfons Hilka - Otto Schumann. 2. Aufl. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1971. xvi, 315. ISBN 3533007812. info
 • Carmina scholarium vagorum : Písně žáků darebáků. Edited by Rudolf Mertlík, Translated by Rudolf Mertlík, Illustrated by Zdeněk Mé. Praha: Svoboda, 1970. info
 • Carmina Burana. Bd. 2, Kommentar. [H.] 1, Einleitung : (die Handschrift der Carmina Burana), die moralisch-satirischen Dichtungen. Edited by Alfons Hilka - Otto Schumann. Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1930. info
Výukové metody
Seminář (dvě hodiny týdně), četba (překlad), diskuse.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář. Požadavky: pravidelná aktivní účast na kurzu a diskuzi (min. 75%); průběžná četba zadaných textů; seminární práce (písemný překlad s komentářem).
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2016, jaro 2019.