Přechod na hl. menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Kryty – Soto uke

Pro zobrazení videa vyberte položku z pravého menu.

Seznam videí


Základní provedení

Chyby

Nácvik s partnerem

Soto uke

Popis

Soto uke je kryt předloktím směrem zvenku dovnitř. Nejčastěji se používá na střední pásmo (čudan). Kryjící paže začíná pohyb pěstí v blízkosti ucha a vysoko dozadu staženým loktem. Dráha kryjící paže tvoří oblouk zvenku dovnitř a končí před středem těla, pěst je přibližně ve výšce ramen, paže ohnutá v lokti do pravého úhlu. Při pohledu zepředu by mělo být předloktí kolmé k zemi a při pohledu z boku pod úhlem 45 °. Druhá paže se současně s pohybem kryjící paže stahuje do polohy hikite. Boky pracují obdobně jako u techniky age uke. Na rotaci boků navazuje kruhový pohyb paže v rameni. V závěrečné fázi krytu dochází k rotaci předloktí kolem vlastní osy.

Nejčastější chyby

  • kryt je prováděn sekavým pohybem bez rotace předloktí, čímž se kryt stává slabým a obvykle bolí více obránce než útočníka
  • kryt není správně dokončen, útočící paže nebyla odtlačena ze středu těla
  • pěst je níže než rameno, loket není na pěst od těla (v tomto případě je těsně u těla)

Fáze pohybu

Nácvik můžeme usnadnit rozdělením pohybu na následující fáze

  • kryt provádíme oběma pažemi současně, z nápřahu vedeme paže po oblouku před tělo s rotací předloktí; dětem můžeme cvičení popsat jako „zavírání a otevírání brány“, dospělým jako posilování prsních svalů peck-deck
  • opakovaně provádíme kryt jednostranně tak, aby se ruka dotknula druhé paže, která je stále v předpažení jako v čoku cuki
  • střídavě provádíme kryt pravou a levou paží na dvě doby; na první dobu se ruka po provedení krytu napne jako do úderu čoku cuki a současně se druhá ruka zvedá z hikite do nápřahu, na druhou dobu se ruka stahuje do hikite a druhá ruka provádí z nápřahu kryt před tělo
  • výsledným pohybem je spojení obou fází v jeden celek

Chyba 1

Na záběru shora je dobře patrná výše popsaná chyba. Jestliže při dokončení krytu není útočící paže odtlačena ze středu těla, útok může zasáhnout cíl. Při správném provedení krytu směruje útok mimo tělo.

Nácvik s partnerem – cvičení 1

Při dokončení soto uke je důležité odchýlení útočící paže ze středu těla. V tomto cvičení jeden ze cvičenců střídavě provádí čoku cuki, druhý nacvičuje soto uke (především jeho závěrečnou fázi s rotací předloktí kolem své osy a odtlačením útočící paže).

Nácvik s partnerem – cvičení 2

Po zvládnutí základního provedení soto uke můžeme zařadit kryt do kombinace. Jeden z partnerů si nejdříve naměří správnou vzdálenost pro zásah a poté provádí jeden nebo více útoků na horní pásmo. Druhý reaguje na každý útok krytem soto uke a jakmile se rozhodne, ukončí kombinaci náznakem gjaku cuki.

PhDr. Michal Vít, PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. a kolektiv |
OUpol KGÚ, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.