Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Anotace předmětu

Účelem prezentací z Rodinného práva je poskytnout studentům přehled o základních institutech tohoto základního pilíře soukromého práva, především v rámci přednášek. Prezentace – s ohledem na schématičnost – nemohou nahradit přednášky samé, ani učebnici rodinného práva. Jde-li o jejich zaměření, pozornost je soustředěna zejména na statusové otázky (mateřství, otcovství a osvojení, jde-li o dítě, a rozvod, jde-li o manžele) a na jejich dopad do majetkové sféry (výživné).

Aktualizace odborného obsahu prezentací byla provedena k právnímu stavu v prosinci 2008.

Hlavní autor

Autorský kolektiv

doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. a kolektiv |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Nahoru, návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Stránky střediska na Elportále