Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Rodičovská zodpovědnost

Prezentace jsou zaměřeny na pojem, účel, vznik, modifikace a zánik rodičovské zodpovědnosti jako základního institutu rodičovského práva, a to také ve vazbě na instituty náhradní péče o dítě. Samostatná pozornost je věnována rodičovství nezletilého rodiče.

Otevřít prezentacitisk
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. a kolektiv |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Nahoru, návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Stránky střediska na Elportále