Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Mezinárodní rodičovské únosy dětí

Prezentace se zabývá fenoménem mezinárodních rodičovských únosů dětí. V úvodu definuje samotný pojem únosů dětí a rozlišuje úpravu v rámci jednotlivých pramenů práva, které se touto problematikou zabývají a dopadají na ni, také jejich kolizi – Haagskou úmluvou o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí a nařízení Rady ES č. 2201/2003 známé jako nařízení Brusel II bis.

K 1. 10. 2008 nabyla účinnosti novela občanského soudní řádu, která reflektuje nastíněnou problematiku a zavádí nové řízení speciálně pro řešenou otázku. Tato novela je v prezentaci detailně rozebrána.

Otázka následné příslušnosti k rozhodnutí o péči o dítě není v prezentaci zohledněna, bude součástí dalšího dokumentu.

Otevřít prezentacitisk
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. a kolektiv |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Nahoru, návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Stránky střediska na Elportále