Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí zabezpečuje základní princip rodinného práva, kterým je respektování, ochrana a sledování zájmu (blaha) dítěte. Má za cíl poskytnout ochranu právům dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, stejně tak i jeho oprávněným zájmům a jmění. Mimo to také působí k obnovení narušených funkcí rodiny.

Otevřít prezentacitisk
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. a kolektiv |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Nahoru, návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Stránky střediska na Elportále