Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Pěstounská péče

Prezentace vysvětluje účel a cíl pěstounské péče, zejména s ohledem na její nové – soukromoprávní pojetí. Jsou představeny jednotlivé typy pěstounské péče upravené zákonem o rodině (pěstounská péče v nukleární rodině, příbuzenská, realizovaná v dětských vesničkách S. O. S., pěstounská péče na přechodnou dobu – tzv. profesionální), práva a povinnosti pěstounů a financování pěstounské péče státem.

Otevřít prezentacitisk
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. a kolektiv |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Nahoru, návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Stránky střediska na Elportále