Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Vláknité řasy (metodický list pro učitele)

upraveno podle DP M. Plchové, 2003


Doporučení laboratorní práce nebo přírodopisné semináře, praktika, kroužky
Věk od 6. třídy
Trvání 30–45 minut
Organizace individuální práce, popřípadě práce ve dvojicích (dle počtu mikroskopů a pomůcek)

Cíl

Uvědomit si, že řasy nejsou jen jednobuněčné a že je lze i vidět pouhým okem. Připravit si preparát a pozorovat uložení, vzhled a barvu chloroplastů. Zjistit, zda jsou vlákna rozvětvená.

Materiál a pomůcky

Vláknité zelené řasy můžete najít v tůni, potoce, řece, rybníku i v akvárium. Pro toto pozorování bude nejlepší použít žabí vlas (Cladophora glomerata). Šroubatka (Spirogyra sp.) se vyskytuje vzácně. Žabí vlas lze najít často na dně akvária. Stačí jej nasbírat pomocí pinzety.

Teoretický úvod

Do podříše nižších rostlin patří vedle jednobuněčných řas také řasy mnohobuněčné. Jejich tělo ještě není rozlišeno na kořen, stonek a listy jako je tomu u vyšších rostlin. Patří k nim velké množství hlavně mořských druhů řas, které vyprodukují největší množství kyslíku v rámci celé rostlinné říše. Kromě toho vytvářejí při fotosyntéze i obrovské množství organických látek, které jsou součástí jejich těla. Jsou tedy velmi významnými producenty ve vodních ekosystémech a slouží jako potrava mnoha jiných vodních živočichů. Řasy obsahují kromě zeleného chlorofylu i jiná barviva vhodná pro fotosyntézu. Dle těchto barviv se řasy dělí na červené, hnědé a zelené řasy.

Mořskou zelenou řasu lociku nebo-li porost locikový (Ulva lactuca) pojídají lidé v přímořských oblastech jako tzv. mořský salát. V našich sladkých vodách se vyskytuje často zelená mnohobuněčná řasa žabí vlas (Cladophora glomerata). Má rozvětvené trubicovité tělo (stélku) a můžeme ji najít i v akváriu.

Další naší charakteristickou zelenou řasou je šroubatka (Spirogyra sp.). Má nevětvenou vláknitou stélku s chloroplastem šroubovitého tvaru.

Poznámky

Při mikroskopování řasy s nevětvenou stélkou (např. šroubatky) bychom měli žáky upozornit, že se jednotlivá vlákna mohou překrývat, a tak se nám jeví jako větvená.

Náměty

Žáci se mohou na řasu podívat nejprve lupou. Mohou se pomocí literatury pokusit zkoumanou řasu určit.

Žabí vlas
Žabí vlas, převzato a upraveno podle Poulíčková, Jurčák, 2001
Šroubatka
Šroubatka, převzato a upraveno podle Poulíčková, Jurčák, 2001

Doporučené zvětšení: 15×20


Zhodnocení vlastní práce

Obtížnost úlohy, porozumění

Úloha je snadná, žáci ji hned pochopili.

Problémy při práci

Žádné nebyly.

Zájem dětí

Žáci pracovali se zájmem.

Zhodnocení laboratorních listů

Odevzdáno mi bylo 20 vypracovaných laboratorních listů. Z toho bych 13 označila známkou 1 a 7 známkou 2.

Nejčastější chyby

  1. Některé práce jsem ohodnotila známkou 2, protože v nich byly věcně nesprávné nákresy.

Použitá literatura pro tvorbu laboratorního listu

  1. Kočárek E., 1998
  2. Jurčák, J. a kol., 1997a
  3. Černík V. a kol., 1999

Materiály k nakopírování

Laboratorní práce: Stavba vláknitých zelených řas

Zde je k nahlédnutí laboratorní list k tématu:Pokud se nezobrazí prohlížeč s náhledem laboratorního listu, ale pouze prázdná oblast, je třeba nainstalovat FlashPlayer 10 nebo vyššíPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Prezentace ve formátu DOC (MO Word)

doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. |
Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.