Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Šroubatka (metodický list pro učitele)

upraveno podle DP M. Plchové, 2003


Doporučení přírodopisné semináře, praktika, kroužky
Věk od 6. třídy
Trvání 30–45 minut
Organizace individuální práce, popřípadě práce ve dvojicích (dle počtu mikroskopů a pomůcek)

Cíl

Pozorovat stavbu těla řasy šroubatky. Hlavně si povšimnout zvláštních chloroplastů, které jsou šroubovitě stočeny, ale i dalších orgánů. Povšimnout si také vláken, zda jsou rozvětvená či nevětvená.

Materiál a pomůcky

Šroubatka (Spirogyra sp.) se vyskytuje na hladině mělkých, stojatých, pomalých vod, v nádržích.

Teoretický úvod

Šroubatka je zelená mnohobuněčná řasa. Má nevětvenou vláknitou stélku. V každé buňce se nachází zpravidla jeden pentlicovitě stočený chloroplast. Jádro můžeme najít uprostřed, je několika provazci připojeno k okraji buňky. Šroubatka se může rozmnožovat dvěma způsoby. Nepohlavní rozmnožování spočívá v rozpadu vlákna (stélky), z úlomků pak vzniknou noví jedinci. Pohlavnímu rozmnožování se říká spájení (konjugace). Dvě vlákna se k sobě přiblíží a buňky v protilehlých vláknech přelijí svůj protoplast.

Tato řasa se vyskytuje na hladině mělkých, stojatých, pomalých vod, v nádržích.

Pozorování šroubatky
Pozorování šroubatky, převzato a upraveno podle Poulíčková  Jurčák, 2001

Doporučené zvětšení: 15 × 20

Poznámky

Pokud nemáte k dispozici Lugolův roztok, můžete pracovat bez něj. Tento roztok ale lépe zvýrazní jádro, bílkovinná tělesa a chloroplasty.

Náměty

Žáci by mohli odpovědět na otázky

  1. Do které skupiny zařadíte šroubatku?
  2. Z kolika buněk je její tělo složeno?
  3. Jakou má šroubatka barvu?
  4. Jaké organely lze najít v buňkách šroubatky pod mikroskopem?
  5. Má šroubatka jednoduchá či rozvětvená vlákna?
  6. Kdybyste měli několik preparátů řas, jak byste bezpečně poznali šroubatku?
  7. Kde by se šroubatka dala najít?

Zhodnocení vlastní práce

Obtížnost úlohy, porozumění

Vzhledem k tomu, že jsem neměla šroubatku k dispozici v nativním stavu, žáci pozorovali trvalé preparáty.

Problémy při práci

Při práci se nevyskytovaly žádné významné problémy. Žáci se postupně střídali u mikroskopu a řasu si pak zakreslili do svých laboratorních listů.

Zájem dětí

Děti věděly už z hodiny, jak by měla šroubatka vypadat. Byli hrozně zvědavé, zda tvar chloroplastů odpovídá obrázkům z učebnic.

Zhodnocení laboratorních listů

Nejčastější chyby

  1. Laboratorní listy byly vypracovány většinou pěkně. Horší známku jsem udělovala buď za to, že chybělo něco v závěru nebo za nenázorné a nepopsané nákresy.

Použitá literatura pro tvorbu laboratorního listu

  1. Jelínek J. & Zicháček V., 1996b
  2. Lenochová M. a kol., 1984

Materiály k nakopírování

Laboratorní práce: Šroubatka

Zde je k nahlédnutí laboratorní list k tématu:Pokud se nezobrazí prohlížeč s náhledem laboratorního listu, ale pouze prázdná oblast, je třeba nainstalovat FlashPlayer 10 nebo vyššíPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Prezentace ve formátu DOC (MO Word)

doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. |
Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.