GramCat: Morfologie současné katalánštiny – úvod

Učebnice GramCat: Morfologie současné katalánštiny je určena studentům bakalářského oboru Katalánský jazyk a literatura, který je vyučován na Masarykově univerzitě, a všem, kteří mají zájem o katalánský jazyk a chtějí se v něm zdokonalit. Jedná se o vůbec první a o doposud jedinou publikaci pojednávající o katalánském tvarosloví v češtině. Příručka je navíc doplněna o přehled výslovnosti, který obsahuje užitečné nahrávky usnadňující osvojování fonetických zvláštností tohoto jazyka. Morfologická část pak ve 12 kapitolách podrobně a systematicky zpracovává jednotlivé jazykové jevy, které odpovídají této kategorii.

Teoretická část je bohatá na ukázky v katalánštině, které jsou opatřeny pro dokonalejší ilustraci daného gramatického jevu českým překladem. Snahou pak bylo uvést ke každému výrazu v katalánštině český ekvivalent. Na konci každé kapitoly se nachází interaktivní cvičení.

Je na místě zmínit, že příručka již zohledňuje přijaté normativní změny publikované v Katalánsku v roce 2016.

Konkrétně se pak jedná o výukový materiál v předmětech Normativní gramatika katalánštiny I, II a III a (KJIA008, KJIA009, KJIA010) a Otázky katalánské gramatiky I (KJIA017).

Ke stažení

GramCat: Morfologie současné katalánštiny
Stáhnout publikaci ve formátu PDF
GramCat: Morfologie současné katalánštiny
Stáhnout publikaci ve formátu ePub

Autorky publikace

Mgr. Pavlína Javorová Švandová

Mgr. Pavlína Javorová Švandová

Ústav románských jazyků a literatur, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Elga Cremades Cortiella, Ph.D.

Mgr. Elga Cremades Cortiella, Ph.D.

Ústav románských jazyků a literatur, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Odborná a jazyková korektura

Mgr. Lucie Rossowová, Ph.D.

Mgr. Lucie Rossowová, Ph.D.

Ústav románských jazyků a literatur, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU


Překlad vybraných kapitol

Mgr. Jiří Pešek

Mgr. Jiří Pešek

Ústav románských jazyků a literatur, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU


Audionahrávky

Mgr. Elga Cremades Cortiella, Ph.D.

Mgr. Elga Cremades Cortiella, Ph.D.

Ústav románských jazyků a literatur, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU


Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpora IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace (design, typografie a příprava webových stránek)
  • Tvorba odpovědníků
  • Příprava formátů pro tisk (PDF) a mobilní zařízení (ePub)

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Projekty

Manual de gramatica catalana en línia (MUNI/FR/1158/2017)

Cílem projektu je inovace a prohloubení praktických aspektů výuky v předmětech KJIA001, KJIA003 a KJIA005 (podzim 2018), a KJIA002, KJIA004 a KJIA004 (jaro 2019) prostřednictvím online učebnice katalánské gramatiky. Učebnice GramCat navíc bude reflektovat změny, jež přineslo vydání nové normativní gramatiky katalánského jazyka v roce 2016. Dále se zaměří na komunikativní výuku gramatiky a zařadí interaktivní cvičení.


Tiráž

GramCat: Morfologie současné katalánštiny

Multimediální elektronický výukový materiál

Cremades Cortiella, Elga | Javorová Švandová, Pavlína

První vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2019

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2018–2019

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-9451-2 (online ; HTML)
ISBN 978-80-210-9452-9 (online ; ePub)

© 2018–2019 Masarykova univerzita