Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

2. Teoretická východiska

Cíl kapitoly

  • charakterizovat vybraná tělesná postižení se zaměřením na vady vrozené a získané
  • popsat vývoj jemné motoriky
  • upozornit na význam a souvislosti laterality a grafomotoriky
  • ilustrovat možné příčiny nemožnosti využívání přirozeného úchopu

Klíčová slova

vady vrozené, vady získané, jemná motorika, lateralita, vady horní končetiny, mozková obrna, lateralita, úchop

Rozcestník podkapitol

doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. |
Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041