Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

5. Speciálněpedagogická podpora

Cíl kapitoly

  • vysvětlit nápadné projevy dětí při grafomotorických aktivitách
  • popsat obtíže při grafomotorických činnostech
  • demonstrovat vhodné kompenzační pomůcky
  • objasnit intervenci psaní z psychologického pohledu
  • představit průpravné a uvolňovací cviky

Klíčová slova

nerovnoměrný vývoj, nesprávné návyky, grafomotorické obtíže, kompenzační pomůcky, šablony, nástavce, držáky, psychické a motorické dovednosti, deficity dílčích funkcí, etapy psaní, průpravné a uvolňovací cviky

Rozcestník podkapitol

doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. |
Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041