Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

4. Osvojování si grafomotorických dovedností

Cíl kapitoly

  • Popsat vývoj grafomotoriky
  • Charakterizovat speciálněpedagogickou diagnostiku grafomotoriky a psaní
  • Zabývat se metodikou rozvoje grafomotorických dovedností
  • Objasnit problematiku psaní u žáků s mozkovou obrnou
  • Popsat náhradní způsoby psaní u žáků s tělesným postižením

Klíčová slova

grafomotorika, psaní, diagnostika, metodika rozvoje, psaní u žáků s mozkovou obrnou, psaní pahýly, psaní ústa, psaní ramenem a bradou, psaní dolní končetinou

Rozcestník podkapitol

doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. |
Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041