Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

3. Jak začít

Cíl kapitoly

  • popsat správné i nesprávné návyky při grafomotorických činnostech
  • interpretovat zásady při nácviku a intervenci
  • demonstrovat vhodné
  • psací náčiní
  • stručně popsat vývoj kresby
  • charakterizovat úchopy

Klíčová slova

sed na židli, sed na vozíku, doporučené zásady, psací náčiní, kresba, fyziologický vývoj úchopu, klasifikace úchopů

Rozcestník podkapitol

doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. |
Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041