VLCH0832c Chirurgie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (cvičící)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ernest Biroš, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Buček (cvičící)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Gregor, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Jochymek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Petra Kocourková (cvičící)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Konečný (cvičící)
MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. (cvičící)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Rovný, MBA (cvičící)
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Suchomelová (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Šilhart (cvičící)
MUDr. Otakar Teyschl, CSc. (cvičící)
MUDr. Richard Veselý (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (cvičící)
Barbora Krausová (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Ivana Ondrášová (pomocník)
Hana Půčková (pomocník)
Věra Stejskalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
II. chirurgická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: II. chirurgická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLCH0832c/01: Po 11. 5. až Pá 22. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 KDCHOT N03005
VLCH0832c/02: Po 27. 4. až Čt 7. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0832c/03: Po 13. 4. až Pá 24. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0832c/04: Po 30. 3. až Pá 10. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0832c/05: Po 16. 3. až Pá 27. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0832c/06: Po 2. 3. až Pá 13. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0832c/07: Po 16. 2. až Pá 27. 2. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0832c/08: Po 25. 5. až Pá 5. 6. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0832c/09: Po 16. 2. až Pá 27. 2. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0832c/10: Po 25. 5. až Pá 5. 6. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0832c/11: Po 11. 5. až Pá 22. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0832c/12: Po 27. 4. až Čt 7. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 I.CHK N01002
VLCH0832c/15: Po 16. 3. až Pá 27. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N07191
VLCH0832c/16: Po 2. 3. až Pá 13. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 KDCHOT N03005
VLCH0832c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLCH0832c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLCH0832c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLCH0832c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VLCH0731c Chirurgie I - cvičení && VLFA0621c Farmakologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka chirurgie v 8. semestru je zaměřena na výuku všeobecné chirurgie v celé její šíři, doplněnou o stáže na klinikách traumatologie, ortopedie, popáleninové medicíny a dětské chirurgie. Výuka probíhá v kombinované formě prezentací, výuky u lůžka pacientů, seminářů s diskusí nad jednotlivými tématy.
Osnova
 • kýly
 • žaludek a duodenum
 • játra a žlučové cesty
 • pankreas, slezina
 • tenké a tlusté střevo
 • rektum a anus
 • náhlé příhody břišní
 • traumatologie (páteř, pánev)
 • kyčelní kloub, proximální konec femoru diafýza a distální konec femoru
 • koleno, bérec
 • hlezno, noha
 • Traumatologie: polytrauma, spinální, míšní trauma
 • Dětská chirurgie: Břišní chirurgie a NPB v dětském věku Vrozené vady a jejich chirurgická korekce Traumatologie v dětském věku Problematika dětské ortopedie
 • Chirurgická onkologie
 • Popáleniny: problematika popálenin, intenzivní péče o pacienta v popáleninovém šoku, náhrada kůže, plastiky
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005, 395 s. ISBN 807262329X. info
 • ŠNAJDAUF, Jiří, Karel CVACHOVEC a Tomáš TRČ. Dětská traumatologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002, xv, 180. ISBN 8072621521. info
 • ASHCRAFT, Keith W. a Thomas M. HOLDER. Pediatric surgery. 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1993, xviii, 106. ISBN 0-7216-3737-X. info
  neurčeno
 • Náhradní obsah: L.W. Way, Současná chirurgická diagnostika a léčba, 1998, Grada Publ., ISBN 80-7169/397/9, Sabiston- Textbook of Surgery, ISBN 0-7216-1259-8. Doplňky: Ján Černý, Špeciálna chirurgia, Osveta 1996, S. Schwartz: Textbook of Surgery, L.W. Way
 • STAFFA, Robert. Záchrana kriticky ischemické končetiny -pedální bypass. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005, 112 s. Grada Publishing Avicenum 2090. ISBN 80-247-0957-0. info
 • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004, xxiii, 575. ISBN 8072622609. info
 • WAY, Lawrence W. Současná chirurgická diagnostika a léčba. Translated by František Antoš - Miloš Hájek. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 1998, s. 807-165. ISBN 8071693979. info
 • FIRT, Pavel. Cévní chirurgie. Praha: Avicenum, 1991. ISBN 80-201-0047-4. info
 • SABISTON, David C. Textbook of Surgery. 1991. ISBN 0-7216-3492-3. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou diskuze k zadaným tématům. V rámci třídenní výuky na KDCHOT není prováděno žádné písemné nebo ústní zkoušení, semináře jsou vedeny formou dialogu s aktivním přispěním studentům. Pediatrické kruhy jsou na konci dvoutýdenního pobytu hodnoceny zápočtem, je tolerován jeden den absence.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je 100% účast na všech seminářích. V rámci třídenní výuky na KDCHOT není prováděno žádné písemné nebo ústní zkoušení, semináře jsou vedeny formou dialogu s aktivním přispěním studentům. Pediatrické kruhy jsou na konci dvoutýdenního pobytu hodnoceny zápočtem, je tolerován jeden den absence.
Informace učitele
Výuka probíhá na pracovištích I, II, chirurgické kliniky FN u sv. Anny, Chirurgické kliniky FN Brno-Bohunice Chirurgické kliniky FDN Černopolní, Ortopedické kliniky nemocnice u sv. Anny a Ortopedické kliniky FN Brno Bohunice, ARK kliniky FN u sv. Anny a KARIM FN Brno-Bohunice, Kliniky Plastické chirurgie FN: Berkova ul., Kliniky popáleninové medicíny FN Brno-Bohunice.
Kontaktní osoby pro jednotlivé předměty: I. chir: Doc. Veverková
II.chir: prof. Staffa
Chir.klinika Bohunice: prof. Kala
Dětská ortopedie : Dr. Jochymek Dětská chirurgie: doc. Brichtová
Ortopedie FN u sv. Anny: Doc. Rozkydal
Ortopedie FN Bohunice: Doc. Muller ARK FN u sv. Anny: Dr. Dadák
KARIMFN Bohunice: prof. Ševčík
Plastická chirurgie: Dr. Dražan
Medicína popálenin: Dr. Vokurková
Další informace na vývěskách a sekretariátech příslušných pracovišť. Úprava doplňujících údajů předmětu https://is.muni.cz/auth/predmety/sylaby_plneni.pl?kod=VLCH0731c;fak... 6 KDCHOT - studenti jsou očekávání v 7:45 před knihovnou kliniky ve spojovacím krčku mezi pavilony B a C ve 2. patře, před tím je třeba se převléci v šatně mediků u hlavní vrátnice (přezůvky, plášť). Výuka nepediatrických kruhů probíhá na KDCHOT 3 dny vždy 7:45 - 12:20 v šesti základních blocích, kdy je vždy vysvětlena teorie, poté se učivo demonstruje u lůžka pacienta. Pediatrické kruhy jsou na KDCHOT 9 dnů dle každodenního rozpisu (7:45 - 10:30 v klinickém provozu - ambulance, sály; 11:00 - 12:20 přednáška).
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Předložení prezentace, vypracování chorobopisu, 100% účast na stážích
Předmět je vyučován každoročně.
Pro výuku ve FN Brno Bohunice: nutné převlékání (bílý plášť a přezůvky) v šatně pro mediky v -1.NP lůžkového traktu; výuka probíhá i v posluchárnách jiných klinik ve FN Brno. Aktuální rozpis je zveřejněn na vývěsce pro studenty na CHK v 7.NP.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.