VLVL11XX Vnitřní lékařství -SRZ

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0. 0 kr. Ukončení: SRZk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Libuše Husová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Karel Lábr, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., FESC (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Merta, CSc. (cvičící)
MUDr. Jozef Michalka (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Němec, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Ostřížková (cvičící)
MUDr. Martina Palacková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Palásek (cvičící)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Vlasta Polcarová (cvičící)
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Protivánková (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Reška, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Libor Streit, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Šmardová (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
MUDr. Soňa Štěpánková (cvičící)
MUDr. Jaroslav Točík (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr. (cvičící)
MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Karel Zeman, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
Hana Cahová (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Jitka Skládaná (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: I. interní kardioangiologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (16,65 %), II. interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (16,75 %), Interní kardiologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (16,65 %), Interní hematologická a onkologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (16,65 %), Interní gastroenterologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (16,65 %), Všeobecná interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (16,65 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLVL11XX/03_IGEK: Čt 19. 11. 7:00–14:30 IGEK N15190, modrá IGEK
VLVL11XX/03_IHOK: Pá 20. 11. 7:00–14:30 IHOK N14190, modrá IHOK
VLVL11XX/03_IIKAK: St 18. 11. 7:00–14:30 I.IKAK N06034, modrá I.IKAK
VLVL11XX/03_IKII: St 18. 11. 7:00–14:30 IKII N04012, modrá IKII
VLVL11XX/03_IKK: Čt 19. 11. 7:00–14:30 IKK N13191a, modrá IKK
VLVL11XX/03_KIGPL: St 18. 11. 7:00–14:30 N01180, modrá KIGPL
VLVL11XX/04_IGEK: Čt 4. 2. 7:00–14:30 IGEK N15190, zelená IGEK
VLVL11XX/04_IHOK: Pá 5. 2. 7:00–14:30 IHOK N14190, zelená IHOK
VLVL11XX/04_IIKAK: St 3. 2. 7:00–14:30 I.IKAK N06034, zelená I.IKAK
VLVL11XX/04_IKII: St 3. 2. 7:00–14:30 IKII N04012, zelená IKII
VLVL11XX/04_IKK: Po 1. 2. 7:00–14:30 IKK N13191a, zelená IKK
VLVL11XX/04_KIGPL: St 3. 2. 7:00–14:30 N01180, zelená KIGPL
Předpoklady
( VSSP03X Samostatná práce-VL || VLSP03X Samostatná práce-VL )&& VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && VLPG1022c Porodnictví a gynekologie II - && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && VLNE9X1p Neurologie - přednáška && ( VLON9X1p Klinická onkologie || VLON091 Klinická onkologie ) && VLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && VLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && ( VLIN9X22p Infekční nemoci II || VLIN9X22 Infekční nemoci II )&& VLVL101 Vnitřní lékařství - přednáška && VLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV && VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR
Předpokladem složení státní rigorózní zoušky z Vnitřního lékařství je zkouška z Interní propedeutiky, absolvování blokových stáží bloků 1-6, a úspěšné absolvování všech zkoušek v 5. ročníku a absolvování 7.týdenní předpromoční praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem státní rigorózní zkoušky je prověřit schopnosti a znalosti studenta vyšetřit pacienta, navrhnout diagnostický algoritmus a léčit nemocné s interními chorobam, správně a rychle se orientovat a zasahovat v akutních situacích.
Výstupy z učení
Po absolvování rigorózní zkoušky z vnitřního lékařství bude student:
- schopen správně vyšetřit nemocné s vnitřními chorobami
- navrhnout adekvátní diagnostický postup a racionální léčbu
- schopen správně reagovat v akutních situacích.
Osnova
  • Státní rigorózní zkouška probíhá před nejméně 3 člennou komisí. Skládá se jednak z teoretické čáti, kdy student vyšetří nemocného, vyhotoví chorobopis, navrhne diagnostický postup, zhodnotí výsledky již provedených vyšetření a navrhne racionální léčbu. V teoretické části si vytahne 1 složenou otázku, která má 3 části z nichž jedna je diferenciálně diagnostická.
Literatura
  • Souček M. akol. Vnitřní lékařství. Praha. Grada 2011, ISBN978-80-247-2110-1
  • Češka R. Interna (2., aktualizované vydání). Triton 2015; 870 s. ISBN: 978-80-7387-885-6
  • Klener P. et all. Vnitřní lékařství Druhé doplněné vydání. Praha. Galén . 2006, 1158s., ISBN 978-80-7262-430-0
  • Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon,
  • Harrison's principles of internal medicine. Edited by Dennis L. Kassper. 16th ed. New York : McGraw-Hill, 2005. xxvii, 129. ISBN 007139141X.
Výukové metody
Samostatná práce na jednotlivých odděleních a ambulantních pracovištích pod odborným vedením lékařů. Teoretické studium.
Metody hodnocení
Praktická část zkoušky - vyšetření nemocného. Ústní zkouška před státnicovou komisí.
Informace učitele
Ke státní rigorózní zkoušce se studenti dostaví ráno v 8.oo hod na sekretariát kliniky kde stážoval předpromoční praxi. Zde obdrží další organizačřní pokyny. To the State Rigorous Exam, students will arrive at 8.00 am in the morning at the clinic's secretariat where they were practicing pre-graduate practice. Here you will receive additional organizational instructions.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: SRZ skládá student na klinice, kde stážoval
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.