VLVL11XX Vnitřní lékařství - SRZ

Lékařská fakulta
jaro 2014
Rozsah
Souvislý blok 7 týdnů. Studenti jsiu vypsáni na předpromoční praxi dle termínů a pracovišť. Jeden týden praxe si mohou domluvit na jiné interní klinice. 0 kr. Ukončení: SRZk.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Miluše Hertlová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Karel Zeman, CSc. (cvičící)
Eva Kašpárková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLNE9X1p Neurologie - přednáška && VLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && VLVZ9X1c Veřejné zdravotnictví -cvičení && VSDV9X22p Dermatovenerologie II -p && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && VLVL9X66c Vnitřní lékařství - blok 6 && ( VLVL9X65c Vnitřní lékařství - blok 5 || VLVL7X65c Vnitřní lékařství - blok 5 ) && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && VLIN9X22 Infekční nemoci II && VLSD7X1p Soudní lékařství - přednáška && VSEI7X1 Epidemiologie infekč. nemocí && VLOL7X1 Oční lékařství && VSOT7X1p ORL && VLPL9X1 Preventivní lékařství && VLON091 Klinická onkologie && VLST7X1p Stomatologie - přednáška && VSLE7X1p Lékařská etika 2-přednáška && VLPG1022c Porodnictví a gynekologie II - && VYCET ( 3 , VSAT081 Základy antimikrobiál. terapie , VLKA091 Klinická anatomie , VSPM071 Paliativní medicína , VLKB091 Klinická biochemie , VLKF091 Vybr.kapitolyz klin.farmak. , BMBS051 Biostatistika - základní kurz , VLPM071 Právní apekty v medicíně , VLEP041 Ekonomika zdrav.péče , VLIA081 Klin.imunol. a alergol. , VLKM081 Komunikace v medicíně , VLRL041 Léčivé rostliny , VLTL081 Tělovýchovné lékařství , VSAL081 Anesteziologie a léčba bolesti , VSFP071 Fyziologie a patologie novorozeneckého období , VLPS07X Posudkové lékařství ) && VLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR && ( VSAJ0622 Angličtina 2 II -c || VSAJ0222 Angličtina 1 II -p || VSNJ0622 Němčina 2 II -c || VSNJ0222 Němčina 1 II -c || VSFJ0622 Francouzština 2 II -c || VSFJ0222 Francouzština 1 II -c || VSSJ0622 Španělština 2 II -c || VSSJ0222 Španělština 1 II -c || VSRJ0622 Ruština 2 II -c || VSRJ0222 Ruština 1 II -c ) && VSSP03X Samostatná práce-VL
Předpokladem složení státní rigorózní zoušky z Vnitřního lékařství je zkouška z Interní propedeutiky, absolvování blokových stáží bloků 1-6, a úspěšné absolvování všech zkoušek v 5. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Během 7.týdenní praxe studenti pracují samostatně na jednotlivých odděleních a ambulancích pracoviště. Součástí výuky jsou odborné semináře. Po absolvování stáže je předpromoční praxe ukončena státní rigorózní zkouškou.
Osnova
  • Složení Státní rigorózní zkoušky předchází 7.týdenní odborná praxe. 1.Samostatná práce u lůžka nemocného pod dozorem lékaře 2.Ověřování teoretických znalostí a praktických dovedností 3.Práce na ambulanci pod dozorem lékaře 4.Aktivní účast na odborných seminářích 5.Administrativní práce spojená s hospitalizací nemocných Po absolvování stáže je praxe ukončena státní rigorózní zkouškou
Literatura
    doporučená literatura
  • Součk M. akol. Vnitřní lékařství. Praha. Grada 2011, ISBN978-80-247-2110-1
    neurčeno
  • Harrison's principles of internal medicine. Edited by Dennis L. Kassper. 16th ed. New York : McGraw-Hill, 2005. xxvii, 129. ISBN 007139141X.
  • Klener P. et all. Vnitřní lékařství Druhé doplněné vydání. Praha. Galén . 2006, 1158s., ISBN 978-80-7262-430-0
  • Dítě Petr et all :Vnitřní lékařství Druhé,doplněné a přepracované vydání
  • Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon,
Výukové metody
Samostatná práce na jednotlivých odděleních a ambulancích pracoviště.
Metody hodnocení
Ústní zkouška před státnicovou komisí.
Informace učitele
Ke státní rigorózní zkoušce se studenti dostaví ráno v 8.oo hod na sekretariát II.interní kliniky,Pekařská. U zkoušky si student vythne 1 složenou otázku ze 3 podotázek. Zkouška probíhá před komisí,která je složena ze 3 a více členů.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: SRZ skládá student na klinice, kde stážoval
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.