ZLVL7X64 Vnitřní lékařství blok 4 - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Bulíková (cvičící)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Miluše Hertlová, CSc. (cvičící)
MUDr. Libuše Hrnčířová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
MUDr. Milan Navrátil (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
MUDr. Ingrid Vášová (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Lenka Kovářová (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Libuše Šimečková (pomocník)
David Tomášek (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Interní gastroenterologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLVL7X64/13: Po 2. 3. až Út 3. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 IGEK N15190, St 4. 3. až Čt 5. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 IHOK N14190
ZLVL7X64/14: Po 16. 2. až Út 17. 2. každý pracovní den 7:30–12:20 IGEK N15190, St 18. 2. až Čt 19. 2. každý pracovní den 7:30–12:20 IHOK N14190
Předpoklady
( ZLIP041p Interní propedeutika - předn. || ZLIP051p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. ) && ZLPA0622p Patol.anatomie II - předn. && ZLPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && ZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. && ZLPL0663c Protetické zub.lék.III.cv. && ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu nazvaného Blok IV interní medicíny pro zubaře neboli stomatolgoické lékaře je v rámci jednotýdenní stáže na Interní gastrotenterologické klinice a na Interní hematoonkologické klinice dál základní informace o těchto nemocech,které jsou důležité pro zubaře Z oblasti hematologie se dominatně budou probírat koagulační problémy a pak benigní a maligní krevní nemoci s možnou manifestací v dutině ústní a zmíně bude i přehled ostatních krevních nemocí na stále na Interní hematoonkologické klinice a přehled gastrointestinálních chorob v průběhu stáže na Interní gastroenterologické klinice Takže v podstatně to bude obsahovat stručnější formu stáže bloku IV určenou studentům všeobecného lékařsví.
Osnova
  • Bloková stáž č. IV. určená pro studující zubního lékařství na Interní hematoonkologické klinice obsahuje semináře dva semináře, jeden je věnován přehledu maligních a benignich krevních chorob a jejich případné manifestaci v dutině ústní a druhý je věnován koagulačním problémém, krvácení trombozám, nebot to je pro zubní lékaře nutné V průběhu dvoudenní stáže na Interní hematoonkologické klinice pak budou tyto problémy demonstrovány prakticky. Na Internígastroenterologické klinice mají studenti zubního lékařství třídenní stáže, rámci níž jsou v seminářích a praktické výuce probírány ty nejčastější nemoci zažívacího traktu a je poukazováno na jejichpřípadný odraz v dutině ústní.
Literatura
  • ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie : přehled maligních hematologických nemocí. 2., dopl. a zcela přeprac. Praha: Grada, 2008, 390 s.,x. ISBN 9788024725024. info
  • ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie : pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Galén, 2007, 314 s. ISBN 9788072624539. info
  • DÍTĚ, Petr. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 2007, 586 s. info
Metody hodnocení
test a zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.