BPE_MIE1 Mikroekonomie 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Fitzová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petra Chovancová, Ph.D. (cvičící)
Alla Kachur (cvičící)
Ing. Michaela Kecskésová (cvičící)
Ing. Marek Kloupar (cvičící)
Ing. Martin Kutlak (cvičící)
Ing. Jakub Moučka (cvičící)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (cvičící)
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (cvičící)
Ing. et Ing. Michal Ševčík (cvičící)
Ing. Magdalena Šuterová (cvičící)
Mgr. Jan Fikejs (pomocník)
Poskytovatelé Specifické podpory výuky
Mgr. et Mgr. Iva Raclavská, DiS. (přepisovatel)
Garance
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 P101, Po 12:00–13:50 P103, Po 12:00–13:50 P102, kromě Po 12. 9., kromě Po 31. 10.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_MIE1/01: St 12:00–13:50 P303, kromě St 14. 9., kromě St 2. 11., L. Coufalová
BPE_MIE1/03: St 10:00–11:50 P302a, kromě St 14. 9., kromě St 2. 11., H. Fitzová
BPE_MIE1/04: St 12:00–13:50 P302b, kromě St 14. 9., kromě St 2. 11., M. Šuterová
BPE_MIE1/05: Út 8:00–9:50 P403, kromě Út 13. 9., kromě Út 1. 11., M. Kvasnička
BPE_MIE1/06: Út 14:00–15:50 S311, kromě Út 13. 9., kromě Út 1. 11., T. Paleta
BPE_MIE1/07: Út 10:00–11:50 P403, kromě St 14. 9., kromě St 2. 11., M. Kvasnička
BPE_MIE1/08: Út 12:00–13:50 S301, kromě Út 13. 9., kromě Út 1. 11., P. Chovancová
BPE_MIE1/09: Út 16:00–17:50 S311, kromě Út 13. 9., kromě Út 1. 11., T. Paleta
BPE_MIE1/10: St 14:00–15:50 P302b, kromě St 14. 9., kromě St 2. 11., J. Moučka
BPE_MIE1/12: Út 18:00–19:50 P102, kromě Út 13. 9., kromě Út 1. 11., V. Pařil
BPE_MIE1/13: Út 16:00–17:50 P303, kromě Út 13. 9., kromě Út 1. 11., V. Pařil
BPE_MIE1/14: Út 10:00–11:50 P106, kromě Út 13. 9., kromě Út 1. 11., P. Chovancová
BPE_MIE1/15: Čt 12:00–13:50 P106, kromě Čt 15. 9., kromě Čt 3. 11., M. Kecskésová
BPE_MIE1/16: St 8:00–9:50 P303, kromě St 14. 9., kromě St 2. 11., H. Fitzová
BPE_MIE1/17: Čt 14:00–15:50 P104, kromě Čt 15. 9., kromě Čt 3. 11., M. Kecskésová
BPE_MIE1/18: Út 8:00–9:50 P302a, kromě Út 13. 9., kromě Út 1. 11., M. Kutlak
BPE_MIE1/19: Út 14:00–15:50 S401, kromě Út 13. 9., kromě Út 1. 11., J. Moučka
BPE_MIE1/20: Čt 16:00–17:50 P201, kromě Čt 15. 9., kromě Čt 3. 11., M. Kloupar
BPE_MIE1/22: St 8:00–9:50 P403, kromě St 14. 9., kromě St 2. 11., M. Kutlak
BPE_MIE1/23: Pá 8:00–9:50 S310, kromě Pá 16. 9., kromě Pá 4. 11., A. Kachur
BPE_MIE1/25: Čt 14:00–15:50 S401, kromě Čt 15. 9., kromě Čt 3. 11., M. Kloupar
BPE_MIE1/26: Út 14:00–15:50 MT205, kromě Út 13. 9., kromě Út 1. 11., L. Coufalová
BPE_MIE1/27: Pá 10:00–11:50 P403, kromě Pá 16. 9., kromě Pá 4. 11., A. Kachur
BPE_MIE1/28: St 8:00–9:50 P302b, kromě St 2. 11., J. Moučka
Předpoklady
(! BPE_MIC1 Microeconomics 1 ) && (! BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 ) && (! NOWANY ( BPE_MIC1 Microeconomics 1 , BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto předmětu se studenti naučí základní principy mikroekonomie. Seznámí se koncepty preferencí, nákladů, výnosů, nabídky, poptávky, elasticity, firmy, trhu, externalit apod. a s jejich vzájemnými vztahy. Studenti porozumí fungování tržního procesu a vlivu tržní struktury. Budou schopni použít základní analytické nástroje mikroekonomie k popisu a analýze problémů reálného světa, a přitom se vyhnout obvyklým analytickým chybám. Budou chápat důsledky změny poptávky, nákladů, tržní struktury a základních změn v hospodářské politice vlády.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni vysvětlit, kdy jsou trhy dobrým řešením problémů, kterým společnost čelí, a kdy může vláda zlepšit výsledky jejich fungování. Studenti budou také připraveni ke studiu středně pokročilé mikroekonomie v navazujícím kurzu.
Osnova
 • 1. Úvod do ekonomie
 • 2. Vzájemná závislost a prospěch ze směny
 • 3. Tržní síly nabídky a poptávky
 • 4. Elasticita a její aplikace
 • 5. Spotřebitelé, výrobci a efektivnost trhů
 • 6. Teorie spotřebitelské volby
 • 7. Výrobní náklady
 • 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích
 • 9. Monopol a monopolistická konkurence
 • 10. Oligopol
 • 11. Trhy výrobních faktorů
 • 12. Externality
 • 13. Veřejné statky a společné zdroje
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 8. vyd. South-Western College Pub, 2017. 836 s. ISBN 1-305-58512-7. info
 • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Úspěšné ukončení předmětu vyžaduje dvě podmínky: 1. průběžnou práci na seminářích včetně průběžných písemek a 2. složení písemné zkoušky, která má formu testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.