BPE_MIE1 Mikroekonomie 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jakub Buček (cvičící)
Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bára Karlínová (cvičící)
Mgr. Zlatica Konôpková (cvičící)
Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Murín, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Přikryl (cvičící)
Mgr. Martin Slanicay, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Ondřej Špetík (cvičící)
Bc. et Bc. Jan Fikejs (pomocník)
Ing. Petra Chovancová (pomocník)
Hana Válková (pomocník)
Garance
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:50 P101, Po 12:00–13:50 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_MIE1/01: St 12:00–13:50 P106, B. Karlínová
BPE_MIE1/02: St 16:00–17:50 P102, M. Murín
BPE_MIE1/03: St 10:00–11:50 P201, B. Karlínová
BPE_MIE1/04: Út 14:00–15:50 P201, M. Slanicay
BPE_MIE1/05: Út 8:00–9:50 P304, Z. Konôpková
BPE_MIE1/06: Út 14:00–15:50 S311, Š. Mikula
BPE_MIE1/07: Čt 18:00–19:50 P104, J. Přikryl
BPE_MIE1/08: Út 10:00–11:50 P403, M. Kvasnička
BPE_MIE1/09: Út 12:00–13:50 P403, M. Kvasnička
BPE_MIE1/10: Út 16:00–17:50 S311, J. Buček
BPE_MIE1/11: St 14:00–15:50 P102, M. Murín
BPE_MIE1/12: Út 8:00–9:50 P201, Š. Mikula
BPE_MIE1/13: Út 18:00–19:50 S311, M. Slanicay
BPE_MIE1/14: Út 16:00–17:50 P303, M. Slanicay
BPE_MIE1/15: Út 10:00–11:50 P106, Z. Konôpková
BPE_MIE1/17: Čt 10:00–11:50 P403, L. Coufalová
BPE_MIE1/18: Út 18:00–19:50 S310, J. Buček
BPE_MIE1/19: Čt 12:00–13:50 S311, O. Špetík
BPE_MIE1/20: Čt 16:00–17:50 P104, J. Přikryl
BPE_MIE1/21: Čt 14:00–15:50 P104, O. Špetík
BPE_MIE1/22: Út 8:00–9:50 P302a, M. Murín
BPE_MIE1/23: Út 14:00–15:50 S306, M. Murín
BPE_MIE1/24: Čt 16:00–17:50 MT205, L. Coufalová
BPE_MIE1/25: Čt 14:00–15:50 P102, L. Coufalová
Předpoklady
(! BPE_MIC1 Microeconomics 1 ) && (! BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 ) && (! NOWANY ( BPE_MIC1 Microeconomics 1 , BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 110 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto předmětu se studenti naučí záklaní principy mikroekonomie. Seznámí se koncepty preferencí, nákladů, výnosů, nabídky, poptávky, elasticity, firmy, trhu, externalit apod. a s jejich vzájemnými vztahy. Studenti porozumí fungování tržního procesu a vlivu tržní strutkury. Budou schopni použít základní analytické nástroje mikroekonomie k popisu a analýze problémů reálného světa, a přitom se vyhnout obvyklým analytickým chybám. Budou chápat důsledky změny poptávky, nákladů, tržní struktury a základních změn v hospodářské politice vlády. Na konci kurzu budou studenti schopni vysvětlit, kdy jsou trhy dobrým řešením problémů, kterým společnost čelí, a kdy může vláda zlepšit výsledky jejich fungování. Studenti budou také připraveni ke studiu středně pokročilé mikroekonomie v navazujícím kurzu.
Osnova
 • 1. Úvod do ekonomie
 • 2. Vzájemná závislost a prospěch ze směny
 • 3. Tržní síly nabídky a poptávky
 • 4. Elasticita a její aplikace
 • 5. Spotřebitelé, výrobci a efektivnost trhů
 • 6. Teorie spotřebitelské volby
 • 7. Výrobní náklady
 • 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích
 • 9. Monopol a monopolistická konkurence
 • 10. Oligopol
 • 11. Trhy výrobních faktorů
 • 12. Externality
 • 13. Veřejné statky a společné zdroje
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 8. vyd. : South-Western College Pub, 2017. 836 s. ISBN 1-305-58512-7. info
 • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Úspěšné ukončení předmětu vyžaduje dvě podmínky: 1. průběžnou práci na seminářích včetně průběžných písemek a 2. složení písemné zkoušky, která má formu testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu. V pondělí se z kapacitních důvodů konají dvě identické přednášky za sebou. Student chodí na tu, která mu lépe vyhovuje v rozvrhu.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.