IB000 Úvod do informatiky

Fakulta informatiky
jaro 2006
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Holeček (cvičící)
doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD. (cvičící)
Mgr. Lukáš Másilko (přednášející)
RNDr. Václav Brožek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Vojtěch Forejt, Ph.D., LL.B. (Hons) (cvičící)
Mgr. Jitka Kudrnáčová (cvičící)
RNDr. Jana Tůmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 D1
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IB000/sp: Út 12:00–14:50 C416, Út 13:00–14:50 C501, Pá 12:00–13:50 C502, L. Másilko
Předpoklady
! I000 Úvod do informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto předmětu se posluchači seznamí se základními matematickými konstrukcemi potřebnými pro popis sémantiky programů a formalizaci vztahů mezi intuitivními programovými konstrukcemi a jejich matematickým významem. Vytváří se tím pojmový základ pro řadu dalších předmětů, které patří k základní teoretické výbavě informatiků.
Osnova
  • Úvod do matematických konstrukcí relevantních ke studiu programů jako matematických objektů: pojem množiny, relace funkce a jejich základní vlastnosti. Základy výrokové a predikátové logiky. Induktivně definované množiny a funkce, strukturální indukce. Syntaxe a sémantika deklarativních programovacích jazyků. Dokázování vlastností programů.
  • Pojem množiny. Základní množinové operace. Cantorova diagonální metoda. Algoritmická nerozhodnutelnost problému zastavení.
  • Relace, grafy relací a základní vlastnosti relací. Funkce jako relace, vlastnosti funkcí. Operace nad relacemi, relační databáze.
  • Ekvivalence a rozklady. Uspořádání a předuspořádání. Uzávěry relací.
  • Formální výroková logika, syntaxe a sémantika. NP-úplné problémy.
  • Induktivní definice množin a funkcí. Princip strukturální indukce.
  • Jednoduchý deklarativní jazyk a jeho formální operační sémantika. Dokazování vlastností programů pomocí indukce.
Literatura
  • WAND, Mitchell. Induction, recursion, and programming. New York: North Holland, 1980. 202 s. ISBN 0444003223. info
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~hlineny/Vyuka/UINF.html
Studenti jsou povinni číst informace na web stránce předmětu.
Jedná se o mimořádné vypsání předmětu Úvod do informatiky v letním semestru. V letním semestru se bude vyučovat stejná látka jako v zimním semestru, jen s jiným vyučujícím.
Náhrady semestrálních písemek jsou po řadě 29.5. a 1.6., ale jen pro ty, co mají na písemky řádnou omluvenku v IS.
Termíny písemných zkoušek budou 29.5. 9-11 hod. D1,D2, 1.6. 11-13 hod D1,D2, 5.6. 11-13 hod. D1,D2, 8.6. 14-16 hod. D1,D2, 16.6. 11-13 hod D1, 22.6. 11-13 hod D1. Možnosti hlášení k termínům budu postupně spouštět. Aby nedošlo k předčasnému vyčerpání, neuvolním hned plnou kapacitu, ale pár dní před zkouškou naplněným termínům místa přidám.
Ke zkouškám lze mimo studentské karty a zásoby psacích potřeb přinést již jen 1 list A4 ručně psaných poznámek. Za vytažení či jiné použití mobilu, kalkulačky nebo počítače během písemek budou studenti okamžitě z termínu vyloučeni.
Zkouška bude výhradně písemná, celkem za 70 bodů (na více papírech). Zkoušená látka bude z celého semestru, můžete očekávat dosti podobné příklady jako na semestrálních písemkách za celkem 40 bodů, k tomu budou přidány další příklady na dokazování vlastností programů podle formalizmu z přednášky za celkem 30 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.