IB000 Úvod do informatiky

Fakulta informatiky
podzim 2010
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Ondrej Moriš (pomocník)
Mgr. Miroslav Klimoš (cvičící)
RNDr. Štěpán Kozák (cvičící)
Mgr. Dušan Švancara (cvičící)
Mgr. Monika Kolouchová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martin Derka, M.Sc. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Havel (cvičící)
Mgr. Petra Ovesná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Másilko (cvičící)
doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 8:00–9:50 D2, Po 8:00–9:50 D1, Po 8:00–9:50 D3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto předmětu se posluchači seznamí se základními matematickými konstrukcemi potřebnými pro popis sémantiky programů a formalizaci vztahů mezi intuitivními programovými konstrukcemi a jejich matematickým významem. Vytváří se tím pojmový a formální základ pro řadu dalších předmětů, které patří k základní teoretické výbavě informatiků. Úspěšný absolvent kurzu bude: znát základní pojmy diskrétní matematiky a výrokové logiky; schopný porozumět logické struktuře matematické věty a matematického důkazu; umět přesně formulovat vlastní tvrzení či algoritmy a jejich důkazy; aplikovat získané formální nástroje v dalším studiu informatiky i následné praxi.
Osnova
 • Úvod do matematických konstrukcí relevantních ke studiu algoritmů a ostatních informatických pojmů jako matematických objektů:
 • Základní formalismy - důkaz a algoritmus.
 • Důkazové techniky, indukce.
 • Množiny, relace a funkce.
 • Binární relace, ekvivalence.
 • Uspořádané množiny, uzávěry.
 • Vlastnosti funkcí a skládání relací.
 • Jemný úvod do logiky.
 • Dokazování vlastností algoritmů.
 • Jednoduchý deklarativní jazyk.
 • Důkazové postupy pro algoritmy.
 • Nekonečné množiny a zastavení algoritmu.
 • Délka výpočtu algoritmu.
Literatura
  povinná literatura
 • HLINĚNÝ, Petr. Úvod do informatiky. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
  neurčeno
 • WAND, Mitchell. Induction, recursion, and programming. New York: North Holland, 1980. 202 s. ISBN 0444003223. info
Výukové metody
Předmět má klasické učebnové přednášky, ale pouze samostatná domácí cvičení s online odpovědníky a online diskusí s cvičícími (prostřednictvím IS MU). Veškeré výukové materiály a agenda jsou soustředěny v předmětové osnově IS.
Metody hodnocení
Požadavkem k úspěšnému vykonání zkoušky je teoretické i praktické zvládnutí látky v rozsahu probraném na přednášce a obsaženém ve výukovém textu (osnově). Celkové hodnocení předmětu se skládá ze semestrálního hodnocení (požaduje se z něj minimální bodový zisk), počítačové a následné volitelné písemné zkoušky.
Výsledek semestrálního hodnocení je dán součtem určeného počtu nejlepších z několika průběžných semestrálních testů a případného bonusu za řešení doplňkových dobrovolných úkolů, přesné podmínky viz IS osnova a web stránka. Následuje "počítačová" písemná zkouška, jejíž výsledek v součtu se semestrálním hodnocením určí úspěch u zkoušky, a poté ještě nepovinná klasická písemná zkouška, jejímž výsledkem si studenti mohou vylepšit celkové hodnocení v případě úspěchu. Všechny tři části (semestrální, počítačová i písemná) mají zhruba stejnou váhu ve výsledném hodnocení, přesné podmínky opět viz IS osnova a web stránka.
Informace učitele
http://is.muni.cz/el/1433/podzim2010/IB000/index.qwarp
Studenti jsou povinni pravidelně číst aktuality na tematickém fóru aktualit předmětu: "https://is.muni.cz/auth/df/aktuib000/" Hlavním interaktivním zdrojem učiva, informací a procvičení je osnova předmětu v IS: "http://is.muni.cz/el/1433/podzim2010/IB000/index.qwarp", určitě ji využívejte. Studijní materiály i jednotlivé přednášky jsou také k dispozici u vyučujícího na: "http://www.fi.muni.cz/~hlineny/Vyuka/UINF"
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.