IB000 Úvod do informatiky

Fakulta informatiky
podzim 2006
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Václav Brožek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Dávid Dereník (cvičící)
Mgr. Jan Holeček (cvičící)
Mgr. Jitka Kudrnáčová (cvičící)
Mgr. Lukáš Másilko (cvičící)
Mgr. Zdeněk Řehák (cvičící)
RNDr. Jana Tůmová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Bršlica (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 16:00–17:50 D2, Út 16:00–17:50 D3, Út 16:00–17:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IB000/sp: Pá 10:00–12:50 C525
Předpoklady
! I000 Úvod do informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto předmětu se posluchači seznamí se základními matematickými konstrukcemi potřebnými pro popis sémantiky programů a formalizaci vztahů mezi intuitivními programovými konstrukcemi a jejich matematickým významem. Vytváří se tím pojmový základ pro řadu dalších předmětů, které patří k základní teoretické výbavě informatiků.
Osnova
 • Úvod do matematických konstrukcí relevantních ke studiu programů jako matematických objektů: pojem množiny, relace funkce a jejich základní vlastnosti. Základy výrokové logiky. Syntaxe a sémantika (deklarativních) programovacích jazyků. Dokázování vlastností programů.
 • Základní formalismy: Důkaz a Algoritmus.
 • Důkazové techniky, Indukce.
 • Množiny, Relace a Funkce.
 • Binární relace, Ekvivalence.
 • Uspořádané množiny, Uzávěry.
 • Vlastnosti funkcí a Skládání relací.
 • Jemný úvod do Logiky.
 • Dokazování vlastností algoritmů.
 • Jednoduchý deklarativní jazyk.
 • Důkazové postupy pro algoritmy.
 • Nekonečné množiny a zastavení algoritmu.
 • Délka výpočtu algoritmu.
Literatura
 • Petr Hliněný, Úvod do informatiky, http://www.fi.muni.cz/~hlineny/Vyuka/UINF/UInf-text07.pdf.
 • WAND, Mitchell. Induction, recursion, and programming. New York: North Holland, 1980. 202 s. ISBN 0444003223. info
Metody hodnocení
Typ výuky: učebnové přednášky + domácí cvičení s online odpovědníky a online diskuse s cvičícími.
Hodnocení ukončení zkouškou: Povinné semestrální testy (celkem 30b bez nejhoršího) - domácí i učebnové; závěrečná písemná (34b) + počítačová (36b) zkouška. Úspěšné složení od 51 bodů v součtu, za současného splnění podmínek zápočtu.
Hodnocení ukončení zápočtem: Povinné semestrální testy (celkem 30b bez nejhoršího) - domácí i učebnové; závěrečný test pouze počítačový (36b). Úspěšné složení od 40 bodů v součtu.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~hlineny/Vyuka/UINF.html
Studenti jsou povinni číst informace na web stránce učitele předmětu!
Podívejte se v IS (učební materiály IB000) na odpovědníky k procvičování látky předmětu a účastněte se online diskuse s cvičícími.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.