IB000 Úvod do informatiky

Fakulta informatiky
podzim 2008
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Václav Brožek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Ondrej Moriš (cvičící)
Mgr. Zdeněk Řehák (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martin Derka, M.Sc. (cvičící)
RNDr. Robert Ganian (pomocník)
Mgr. Lukáš Másilko (cvičící)
Ing. Mgr. Dávid Dereník (cvičící)
Ing. Mgr. Lucie Vernerová (cvičící)
Mgr. Petra Ovesná, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 12:00–13:50 D3, St 12:00–13:50 D2, St 12:00–13:50 D1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto předmětu se posluchači seznamí se základními matematickými konstrukcemi potřebnými pro popis sémantiky programů a formalizaci vztahů mezi intuitivními programovými konstrukcemi a jejich matematickým významem. Vytváří se tím pojmový a formální základ pro řadu dalších předmětů, které patří k základní teoretické výbavě informatiků. Především však úspěšný student získá schopnost se matematicky přesně vyjadřovat, takovému vyjádření porozumnět a také svá tvrzení zdůvodňovat.
Osnova
 • Úvod do matematických konstrukcí relevantních ke studiu algoritmů jako matematických objektů:
 • Základní formalismy - důkaz a algoritmus.
 • Důkazové techniky, indukce.
 • Množiny, relace a funkce.
 • Binární relace, ekvivalence.
 • Uspořádané množiny, uzávěry.
 • Vlastnosti funkcí a skládání relací.
 • Jemný úvod do logiky.
 • Dokazování vlastností algoritmů.
 • Jednoduchý deklarativní jazyk.
 • Důkazové postupy pro algoritmy.
 • Nekonečné množiny a zastavení algoritmu.
 • Délka výpočtu algoritmu.
Literatura
 • Petr Hliněný, Úvod do informatiky, http://www.fi.muni.cz/~hlineny/Vyuka/UINF/UInf-text07.pdf.
 • WAND, Mitchell. Induction, recursion, and programming. New York: North Holland, 1980. 202 s. ISBN 0444003223. info
Metody hodnocení
Typ výuky: učebnové přednášky + samostatná domácí cvičení s online odpovědníky a online diskuse s cvičícími (prostřednictvím IS MU).
Požadavkem k úspěšnému vykonání zkoušky je teoretické i praktické zvládnutí látky v rozsahu probraném na přednášce a obsaženém ve výukovém textu (osnově). Celkové hodnocení předmětu se skládá ze semestrálního hodnocení (požaduje se z něj minimální bodový zisk), počítačové a následné písemné zkoušky. Přitom semestrální hodnocení je dáno součtem určeného počtu nejlepších z průběžných semestrálních testů, přesné podmínky viz IS osnova a web stránka.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~hlineny/Vyuka/UINF.html
Studenti jsou povinni pravidelně číst aktuality na web stránce učitele předmětu!
Skripta předmětu od vyučujícího i jednotlivé přednášky jsou na "http://www.fi.muni.cz/~hlineny/Vyuka/UINF/". Hlavním interaktivním zdrojem informací a procvičení je osnova předmětu v IS "http://is.muni.cz/el/1433/podzim2008/IB000/index.qwarp", určitě ji využívejte!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.