IB000 Matematické základy informatiky

Fakulta informatiky
podzim 2014
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD. (cvičící)
RNDr. Ondrej Moriš (pomocník)
RNDr. Jakub Gajarský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Derňár (pomocník)
Bc. Tomáš Lamser (cvičící)
RNDr. Jaroslav Čechák (cvičící)
RNDr. Martin Laštovička (cvičící)
Bc. Miloš Lukačka (pomocník)
Mgr. Richard Trembecký (cvičící)
Mgr. Lukáš Másilko (cvičící)
Mgr. Jana Baranová (cvičící)
Mgr. Michal Kotrbčík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Lédl (cvičící)
Bc. Tomáš Novotný (cvičící)
Alexandru Popa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Románek (cvičící)
Mgr. Ondřej Slámečka (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 D1, Čt 12:00–13:50 D3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IB000/AA: každé liché pondělí 12:00–13:50 A319, P. Hliněný
IB000/E1: každé sudé úterý 12:00–13:50 C525, A. Popa
IB000/E2: každé liché úterý 12:00–13:50 C525, A. Popa
IB000/T01: Čt 25. 9. až Pá 19. 12. Pá 8:00–9:35 Učebna S10 (56), L. Másilko, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
IB000/03: každé sudé úterý 14:00–15:50 A319, O. Slámečka
IB000/04: každé liché úterý 14:00–15:50 A319, O. Slámečka
IB000/05: každé sudé pondělí 8:00–9:50 C511, J. Lédl
IB000/06: každé liché pondělí 8:00–9:50 C511, J. Lédl
IB000/07: každou sudou středu 8:00–9:50 A218, M. Kotrbčík
IB000/08: každou lichou středu 8:00–9:50 A218, T. Novotný
IB000/09: každou sudou středu 10:00–11:50 B411, M. Románek
IB000/10: každou lichou středu 10:00–11:50 B411, M. Románek
IB000/11: každé sudé pondělí 14:00–15:50 A217, M. Laštovička
IB000/12: každé liché pondělí 14:00–15:50 A217, M. Laštovička
IB000/13: každý sudý čtvrtek 8:00–9:50 A319, R. Trembecký
IB000/14: každý lichý čtvrtek 8:00–9:50 A319, R. Trembecký
IB000/15: každé sudé úterý 8:00–9:50 A319, M. Kotrbčík
IB000/16: každé liché úterý 8:00–9:50 A319, M. Kotrbčík
IB000/17: každé sudé pondělí 10:00–11:50 C511, J. Obdržálek
IB000/18: každé liché pondělí 10:00–11:50 C511, J. Obdržálek
IB000/19: každý sudý pátek 12:00–13:50 A218, J. Čechák
IB000/20: každý lichý pátek 12:00–13:50 A218, J. Čechák
IB000/21: každé sudé úterý 16:00–17:50 B410, J. Gajarský
IB000/22: každé liché úterý 16:00–17:50 B410, J. Gajarský
IB000/23: každé sudé pondělí 12:00–13:50 A319, T. Novotný
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto předmětu se posluchači seznamí se základními matematickými konstrukcemi potřebnými pro studium informatiky. Vytváří se tím pojmový a formální základ pro řadu dalších předmětů, které patří k základní teoretické výbavě informatiků. Úspěšný absolvent kurzu bude: znát základní matematické pojmy; schopný porozumět logické struktuře matematické věty a matematického důkazu; ovládat diskrétní matematické struktury jako konečné množiny, relace, funkce a grafy, včetně jejich používání v informatice; umět přesně formulovat vlastní tvrzení či algoritmy a jejich důkazy; aplikovat získané formální nástroje v dalším studiu informatiky i následné praxi.
Osnova
 • Úvod do matematických konstrukcí relevantních ke studiu algoritmů a ostatních informatických pojmů jako matematických objektů:
 • Základní formalismy - věta, důkaz a výroková logika.
 • Důkazové techniky, matematická indukce.
 • Množiny, relace a funkce.
 • Binární relace, ekvivalence.
 • Uspořádané množiny, uzávěry.
 • Vlastnosti funkcí a skládání relací.
 • Pojem grafu, základy, souvislost, stromy.
 • Procházení grafu, vzdálenost, kostry.
 • Orientované grafy, toky v sítích.
 • Důkazové postupy pro algoritmy, indukce.
 • Pokročilé důkazové postupy pro algoritmy.
 • Nekonečné množiny a zastavení algoritmu.
Literatura
  doporučená literatura
 • HLINĚNÝ, Petr. Úvod do informatiky. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
 • MATOUŠEK, Jiří a Jaroslav NEŠETŘIL. Kapitoly z diskrétní matematiky. 3., upr. a dopl. vyd. V Praze: Karolinum, 2007. 423 s. ISBN 9788024614113. info
Výukové metody
Předmět má přednášky každý týden doplněné povinnými učebnovými cvičeními každý druhý týden a navíc samostatná domácí cvičení a testy s online odpovědníky (prostřednictvím IS MU). Veškeré výukové materiály a agenda jsou soustředěny v předmětové osnově IS.
Metody hodnocení
Požadavkem k úspěšnému vykonání zkoušky je teoretické i praktické zvládnutí látky v rozsahu probraném na přednášce a obsaženém ve výukovém textu (osnově). Celkové hodnocení předmětu se skládá ze semestrálního hodnocení (požaduje se z něj minimální bodový zisk a odráží i účast na cvičeních), počítačové a následné volitelné písemné zkoušky.
Výsledek semestrálního hodnocení je dán součtem určeného počtu nejlepších z několika průběžných semestrálních testů a případného bonusu za řešení doplňkových dobrovolných úkolů, přesné podmínky viz IS osnova. Následuje "počítačová" písemná zkouška, jejíž výsledek v součtu se semestrálním hodnocením určí úspěch u zkoušky, a poté ještě nepovinná klasická písemná zkouška, jejímž výsledkem si studenti mohou vylepšit celkové hodnocení v případě úspěchu. Všechny tři části (semestrální, počítačová i písemná) mají téměř stejnou váhu ve výsledném hodnocení, přesné podmínky opět viz IS osnova.
Informace učitele
http://is.muni.cz/el/1433/podzim2013/IB000/index.qwarp
Studenti jsou povinni pravidelně číst aktuality na tematickém fóru aktualit předmětu: "https://is.muni.cz/auth/df/aktuib000/". Hlavním interaktivním zdrojem učiva, informací a procvičení je osnova předmětu v IS: "http://is.muni.cz/el/1433/podzim20**/IB000/index.qwarp", určitě ji využívejte.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Pozor, ukončení zápočtem lze volit pouze ve výjimečných případech, kdy to umožňuje váš studijní program.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.