PB161 Programování v jazyce C++

Fakulta informatiky
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Nikola Beneš, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Petr Ročkai, Ph.D. (přednášející)
Bc. František Bráblík (cvičící)
Matej Focko (cvičící)
Mgr. Lukáš Korenčik (cvičící)
Tomáš Krchňák (cvičící)
Mgr. Roman Lacko (cvičící)
RNDr. Henrich Lauko (cvičící)
RNDr. Jan Mrázek (cvičící)
Bc. Jakub Novák (cvičící)
Bc. Patrick Ondika (cvičící)
Bc. Anna Řechtáčková (cvičící)
Bc. Ondřej Svoboda (cvičící)
Bc. Jakub Šárník (cvičící)
RNDr. Vladimír Štill, Ph.D. (cvičící)
Bc. Šimon Varga (cvičící)
Mgr. Zuzana Baranová (pomocník)
Garance
RNDr. Nikola Beneš, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 12:00–13:50 Virtuální místnost
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB161/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. F. Bráblík
PB161/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Focko
PB161/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Korenčik
PB161/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Lacko
PB161/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Lauko
PB161/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Mrázek
PB161/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Ročkai
PB161/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Řechtáčková
PB161/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Svoboda
PB161/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Šárník
PB161/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Štill
PB161/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Ondika
PB161/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Krchňák
PB161/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Š. Varga
PB161/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Novák
PB161/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
PB071 Principy nízkoúr. prog.
Současně se předpokládá znalost operačního systému Unix nebo podobného na uživatelské úrovni, neboť odevzdání domácích úloh probíhá pod Unixem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 65 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíli předmětu je seznámit studenty s programovacím jazykem C++ podle normy C++14 a principy objektově orientovaného programování (tak, jak jsou v C++ implementovány). Předmět se zaměřuje se zejména na práci se standardní knihovnou, efektivní návrh vlastních datových typů (tříd), principy správy zdrojů a základní principy objektově-orientovaného návrhu.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
- psát programy v jazyce C++ s použitím prostředků moderního C++ (podle normy C++14);
- používat podstatnou část standardní knihovny jazyka C++;
- vytvářet složené datové typy (třídy) v jazyce C++;
- rozumět hodnotové sématice C++ a vysvětlit rozdíl proti sémantikám jiných populárních jazyků;
- rozumět principům správy zdrojů (vč. správy paměti) v jazyce C++;
- rozumět principům objektově orientovaného programování;
- schopen základního objektově orientovaného návrhu a jeho implementace;
- efektivně a vhodně používat při programování výjimky;
- schopen na základní úrovni používat moderní vývojové nástroje (IDE, debugger, verzovací nástroje, nástroje pro automatizaci překladu, základy testování...);
- při programování dodržovat dobré programátorské návyky.
Osnova
 • Základní prvky jazyka C++ (s přihlédnutím k C), standardy, kompilátory.
 • Hodnotová a referenční sémantika C++.
 • Základní principy objektově orientovaného programování a metodologie.
 • Uživatelsky definované typy. Třídy v C++. Komponenty třídy.
 • OOP in C++. Zapouzdření, dedičnost, polymorfismus.
 • Dynamická alokace paměti. Dynamická správa paměti. Automatické a třídní ukazatele.
 • Vstup a výstup v C++.
 • Výjimky a jejich ošetření. Defensivní programování.
 • Šablony. Standardní knihovna C++ a standardní knihovna šablon. Knihovny pro numerické výpočty.
 • Objetově orientovaný návrh, návrhové vzory.
 • Další objektově orientované jazyky. Java a C# ve srovnání s C++.
Literatura
 • STROUSTRUP, Bjarne. The C++ programming language. 3rd ed. Reading: Addison-Wesley, 1997. x, 910 s. ISBN 0-201-88954-4. info
 • VIRIUS, Miroslav. Programování v C++. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1998. 364 s. ISBN 8001018741. info
 • VIRIUS, Miroslav. Pasti a propasti jazyka C++ : podrobný průvodce pokročilého uživatele. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 251 s. ISBN 8071696072. info
 • VIRIUS, Miroslav. Od C k C++. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 2000. 227 s. ISBN 80-7232-110-2. info
 • LOUIS, Dirk, Petr MEJZLÍK a Miroslav VIRIUS. Jazyky C a C++ podle normy ANSI/ISO: kompletní kapesní průvodce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 644 s. ISBN 80-7169-631-5. info
 • MEYERS, Scott. Effective C++ :50 specific ways to improve your programs and designs. 2nd ed. Reading: Addison-Wesley, 1998. xx, 256 s. ISBN 0-201-92488-9. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PB161!
Výukové metody
Výuka probíhá formou kombinace teoretických přednáškových lekcí s praktickými cvičeními, doplněnými samostatnými domácími programátorskými úlohami procvičujícími probranou látku z přednášek.
Metody hodnocení
Domácí úlohy v průběhu semestru, vnitrosemestrální test, zápočtový programovací příklad. Doporučeným ukončením je zkouška, která probíhá formou testu.
Navazující předměty
Informace učitele
https://www.fi.muni.cz/pb161/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.