PB161 Programování v jazyce C++

Fakulta informatiky
podzim 2009
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jan Kučera (přednášející)
doc. RNDr. Petr Švenda, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mgr. Jaroslav Bayer (cvičící)
Mgr. Ondřej Bouda (cvičící)
Mgr. et Mgr. Miroslav Cupák (cvičící)
Mgr. Pavel Černohorský (cvičící)
Mgr. Zbyněk Diviš (cvičící)
Mgr. Jan Hegr (cvičící)
Mgr. Vít Klouček (cvičící)
Mgr. Bc. Adam Libuša (cvičící)
Bc. Martin Moráček (cvičící)
Mgr. Michal Strehovský (cvičící)
RNDr. Ondřej Strnad, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Šimon Tóth (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 14:00–15:50 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB161/01: Po 18:00–19:50 B130, J. Bayer, Š. Tóth
PB161/02: Út 8:00–9:50 B130, J. Bayer, Š. Tóth
PB161/03: St 12:00–13:50 B130, J. Bayer, P. Švenda, Š. Tóth
PB161/04: St 8:00–9:50 B130, J. Bayer, Š. Tóth
PB161/05: Út 14:00–14:50 B116, J. Kučera
PB161/06: Út 15:00–15:50 B116, P. Švenda
PB161/07: Út 18:00–18:50 B116, V. Klouček
PB161/08: Út 19:00–19:50 B116, Z. Diviš
PB161/09: St 18:00–18:50 B116, M. Cupák
PB161/10: St 19:00–19:50 B116, A. Libuša
PB161/11: Čt 8:00–8:50 B116, P. Černohorský
PB161/12: Čt 9:00–9:50 B116, M. Moráček
PB161/13: Čt 14:00–14:50 B116, O. Strnad
PB161/14: Čt 15:00–15:50 B116, O. Bouda
PB161/16: Pá 13:00–13:50 B116, P. Černohorský
Předpoklady
U studentů se předpokládá znalost programování v jazyce C v rozsahu předmětu PB071. Současně se předpokládá znalost operačního systému Unix na uživatelské úrovni, neboť cvičení i tvorba příkladu ke zkoušce probíhá pod Unixem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V předmětu se student naučí psát programy v jazyce C++ podle normy ANSI s použitím metodiky objektově orientovaného programování. Jazyk je probrán poměrně podrobně, ale rozhodně ne vyčerpávajícím způsobem. Důraz je kladen na praktickou práci studentů pod OS typu Unix.
Osnova
 • Historie vývoje C++, standardy, kompilátory.
 • Základní prvky jazyka C++ (s přihlédnutím k C)
 • Procedurální versus objektové programování
 • Uživatelské datové typy. Třídy v C++. Komponenty tříd. Zapouzdření.
 • Konstruktory a destruktory. Dědičnost a polymorfismus.
 • Přetypování objektů. Dynamická alokace paměti. Automatické a třídní ukazatele. Prostory jmen.
 • Vstup a výstup v C++.
 • Výjimky a jejich ošetření. Bezpečné konstruktory.
 • Šablony. Standardní knihovna C++ a standardní knihovna šablon. Knihovny pro numerické výpočty.
 • Java ve srovnání s C++. Další objektově orientované jazyky.
Literatura
 • STROUSTRUP, Bjarne. The C++ programming language. 3rd ed. Reading: Addison-Wesley, 1997. x, 910 s. ISBN 0-201-88954-4. info
 • VIRIUS, Miroslav. Programování v C++. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1998. 364 s. ISBN 8001018741. info
 • VIRIUS, Miroslav. Pasti a propasti jazyka C++ : podrobný průvodce pokročilého uživatele. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 251 s. ISBN 8071696072. info
 • VIRIUS, Miroslav. Od C k C++. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 2000. 227 s. ISBN 80-7232-110-2. info
 • LOUIS, Dirk, Petr MEJZLÍK a Miroslav VIRIUS. Jazyky C a C++ podle normy ANSI/ISO: kompletní kapesní průvodce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 644 s. ISBN 80-7169-631-5. info
 • MEYERS, Scott. Effective C++ :50 specific ways to improve your programs and designs. 2nd ed. Reading: Addison-Wesley, 1998. xx, 256 s. ISBN 0-201-92488-9. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PB161!
Výukové metody
Výuka probíhá formou kombinace teoretických přednáškových lekcí s praktickými cvičeními, doplněnými samostatnými domácími programátorskými úlohami procvičujícími probranou látku z přednášek.
Metody hodnocení
Ve cvičeních studenti samostatně vytvářejí zadané programy (jeden týdně, obvykle s nutností dokončit doma nebo v počítačové učebně). Zpracování příkladů je bodováno podle předem oznámených kritérií. Doporučené ukončení předmětu je zkouška, která probíhá formou testu prováděného na počítači. Podmínkou připuštění k testu je získání zápočtu ze cvičení a samostatné úspěšné zpracování závěrečného příkladu. Klasifikace závisí na bodovém hodnocení práce ve cvičeních, kvalitě zpracovaného závěrečného příkladu a na výsledku testu.
V případě ukončení zápočtem stačí v patřičných termínech odevzdat řádně zpracované příklady zadávané v průběhu semestru. Závěrečný příklad ani test se u tohoto způsobu ukončení nevypracovává.
Účast ve cvičeních je povinná, pokud cvičící učitel nepovolí výjimku (ta se povoluje je výjimečně, zejména tehdy, kdyby cvičení muselo probíhat v počítačové učebně, kde je méně počítačů než studentů).
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pb161/
Další informace jsou během semestru zveřejněny na webové stránce předmětu.
Přednášejícího můžete kontaktovat osobně v místnosti B420 nebo E-mailem na adrese kuc@fi.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.