PB161 Programování v jazyce C++

Fakulta informatiky
podzim 2016
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Nikola Beneš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Brukner (cvičící)
RNDr. Marek Chalupa, Ph.D. (cvičící)
Miroslav Jaroš (cvičící)
Mgr. Katarína Kejstová (cvičící)
Mgr. Roman Lacko (cvičící)
Mgr. Michal Mikloš (cvičící)
RNDr. Jan Mrázek (cvičící)
Mgr. Jiří Novotný (cvičící)
Bc. Filip Procházka (cvičící)
RNDr. Lukáš Ručka (cvičící)
Mgr. Peter Stanko (cvičící)
RNDr. Vladimír Štill, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Tušil (cvičící)
Mgr. Jiří Weiser (cvičící)
RNDr. Jiří Glozar (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 8:00–9:50 D3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB161/01: Po 14:00–17:50 B130
PB161/02: St 10:00–15:50 B116, St 10:00–15:50 B117
Předpoklady
PB071 Úvod do jazyka C || SOUHLAS
Současně se předpokládá znalost operačního systému Unix nebo podobného na uživatelské úrovni, neboť odevzdání domácích úloh probíhá pod Unixem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student:
rozumět principům objektově orientovaného programování;
schopen základního objektově orientovaného návrhu a jeho implementace;
ovládat základní syntaxi jazyka C++ podle normy ISO C++03 a částečně normy ISO C++11/14;
používat základní knihovny jazyka C++;
dokumentovat kód s možností automatického generování dokumentace;
schopen na základní úrovni používat moderní vývojové nástroje (IDE, debugger, verzovací nástroje, základy testování...);
ovládat základní dobré programátorské návyky;
překládat programy pod OS typu Unix i Windows.
Osnova
 • Základní prvky jazyka C++ (s přihlédnutím k C), standardy, kompilátory.
 • Hodnotová a referenční sémantika C++.
 • Základní principy objektově orientovaného programování a metodologie.
 • Uživatelsky definované typy. Třídy v C++. Komponenty třídy.
 • OOP in C++. Zapouzdření, dedičnost, polymorfismus.
 • Dynamická alokace paměti. Dynamická správa paměti. Automatické a třídní ukazatele.
 • Vstup a výstup v C++.
 • Výjimky a jejich ošetření. Defensivní programování.
 • Šablony. Standardní knihovna C++ a standardní knihovna šablon. Knihovny pro numerické výpočty.
 • Objetově orientovaný návrh, návrhové vzory.
 • Další objektově orientované jazyky. Java a C# ve srovnání s C++.
Literatura
 • STROUSTRUP, Bjarne. The C++ programming language. 3rd ed. Reading: Addison-Wesley, 1997. x, 910 s. ISBN 0-201-88954-4. info
 • VIRIUS, Miroslav. Programování v C++. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1998. 364 s. ISBN 8001018741. info
 • VIRIUS, Miroslav. Pasti a propasti jazyka C++ : podrobný průvodce pokročilého uživatele. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 251 s. ISBN 8071696072. info
 • VIRIUS, Miroslav. Od C k C++. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 2000. 227 s. ISBN 80-7232-110-2. info
 • LOUIS, Dirk, Petr MEJZLÍK a Miroslav VIRIUS. Jazyky C a C++ podle normy ANSI/ISO: kompletní kapesní průvodce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 644 s. ISBN 80-7169-631-5. info
 • MEYERS, Scott. Effective C++ :50 specific ways to improve your programs and designs. 2nd ed. Reading: Addison-Wesley, 1998. xx, 256 s. ISBN 0-201-92488-9. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PB161!
Výukové metody
Výuka probíhá formou kombinace teoretických přednáškových lekcí s praktickými cvičeními, doplněnými samostatnými domácími programátorskými úlohami procvičujícími probranou látku z přednášek.
Metody hodnocení
Domácí úlohy v průběhu semestru, vnitrosemestrální test, zápočtový programovací příklad. Doporučeným ukončením je zkouška, která probíhá formou testu.
Navazující předměty
Informace učitele
https://www.fi.muni.cz/pb161/
Přednášejícího můžete kontaktovat osobně v místnosti B421 v konzultačních hodinách nebo e-mailem na adrese xbenes3@fi.muni.cz Pokud nemáte absolvován předmět PB071 (prerekvizita), máte možnost získat výjimku na základě úspěšného vypracování srovnávacího testu (zhruba na úrovni závěrečné zkouškové písemky PB071). Test proběhne v prvním týdnu semestru. Přesné informace o jeho konání (čas, místo) budou oznámeny mailem zhruba týden před začátkem semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.