PB161 Programování v jazyce C++

Fakulta informatiky
podzim 2002
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jan Kučera (přednášející)
Mgr. Věroslav Kaplan, Ph.D. (cvičící)
Mgr. David Kutálek (cvičící)
Mgr. Marek Libra (cvičící)
Mgr. Juraj Michálek (cvičící)
Mgr. Jakub Novák (cvičící)
Bc. Michal Podhorský (cvičící)
Jiří Unčovský (cvičící)
Bc. Karel Vaigl (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 12:00–13:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB161/01: Út 16:00–16:50 B116, J. Kučera
PB161/02: Út 17:00–17:50 B116, J. Unčovský
PB161/03: St 8:00–8:50 B116, J. Novák
PB161/04: St 9:00–9:50 B116, J. Novák
PB161/05: St 12:00–12:50 B116, M. Libra
PB161/06: St 12:00–12:50 B117, J. Michálek
PB161/07: St 13:00–13:50 B116, M. Libra
PB161/08: St 13:00–13:50 B117, J. Michálek
PB161/09: St 18:00–18:50 B116, K. Vaigl
PB161/10: St 19:00–19:50 B116, M. Podhorský
PB161/11: Čt 7:00–7:50 B311, D. Kutálek
PB161/12: Čt 12:00–12:50 B311, D. Kutálek
PB161/13: Pá 7:00–7:50 B311, V. Kaplan
PB161/14: Pá 8:00–8:50 B116, V. Kaplan
PB161/15: Út 14:00–14:50 B311, J. Kučera
Předpoklady
! I070 Objektové programování
U studentů se předpokládá znalost programování v jazyce C v rozsahu předmětu PB071. Současně se předpokládá znalost operačního systému Unix na uživatelské úrovni, neboť cvičení i zkouška probíhá pod Unixem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V předmětu se student naučí psát programy v jazyce C++ podle normy ANSI s použitím metodiky objektově orientovaného programování. Jazyk je probrán poměrně podrobně, ale rozhodně ne vyčerpávajícím způsobem. Důraz je kladen na praktickou práci studentů pod OS typu Unix.
Osnova
 • Historie vývoje C++, standardy, kompilátory.
 • Základní prvky jazyka C++ (s přihlédnutím k C)
 • Procedurální versus objektové programování
 • Uživatelské datové typy. Třídy v C++. Komponenty tříd. Zapouzdření.
 • Konstruktory a destruktory. Dědičnost a polymorfismus.
 • Přetypování objektů. Dynamická alokace paměti. Automatické a třídní ukazatele. Prostory jmen.
 • Vstup a výstup v C++.
 • Výjimky a jejich ošetření. Bezpečné konstruktory.
 • Šablony. Standardní knihovna C++ a standardní knihovna šablon.
 • Knihovny pro numerické výpočty.
 • Java ve srovnání s C++. Další objektově orientované jazyky.
Literatura
 • STROUSTRUP, Bjarne. The C++ programming language. 3rd ed. Reading: Addison-Wesley, 1997. x, 910 s. ISBN 0-201-88954-4. info
 • VIRIUS, Miroslav. Programování v C++. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1998. 364 s. ISBN 8001018741. info
 • VIRIUS, Miroslav. Pasti a propasti jazyka C++ : podrobný průvodce pokročilého uživatele. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 251 s. ISBN 8071696072. info
 • VIRIUS, Miroslav. Od C k C++. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 2000. 227 s. ISBN 80-7232-110-2. info
 • LOUIS, Dirk, Petr MEJZLÍK a Miroslav VIRIUS. Jazyky C a C++ podle normy ANSI/ISO: kompletní kapesní průvodce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 644 s. ISBN 80-7169-631-5. info
 • MEYERS, Scott. Effective C++ :50 specific ways to improve your programs and designs. 2nd ed. Reading: Addison-Wesley, 1998. xx, 256 s. ISBN 0-201-92488-9. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PB161!
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, která probíhá formou testu prováděného na počítači. Podmínkou připuštění k testu je získání zápočtu ze cvičení a samostatné úspěšné zpracování závěrečného příkladu. Klasifikace závisí na úspěšnosti práce ve cvičeních, kvalitě zpracovaného závěrečného příkladu a na výsledku testu.
V případě ukončení zápočtem stačí v patřičných termínech odevzdat řádně zpracované příklady zadávané v průběhu semestru. Závěrečný příklad ani test se u tohoto způsobu ukončení nevypracovává.
Účast ve cvičeních je povinná, pokud cvičící učitel nepovolí výjimku (ta se povoluje zejména tehdy, probíhá-li cvičení v počítačové učebně, kde je méně počítačů než studentů).
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pb161/
Další informace jsou během semestru vyvěšeny na nástěnce vedle místnosti B420.
Přednášejícího můžete kontaktovat osobně v téže místnosti nebo E-mailem na adrese kuc@fi.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.