MB141 Lineární algebra a diskrétní matematika

Fakulta informatiky
jaro 2024
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. David Kruml, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. (cvičící)
Mgr. Martin Doležal (cvičící)
Mgr. Matouš Trnka (cvičící)
Mgr. Petr Vlachopulos (cvičící)
Mgr. Jan Vondruška (cvičící)
Poskytovatelé Specifické podpory výuky
Mgr. et Mgr. Iva Raclavská, DiS. (zapisovatel)
Garance
Mgr. David Kruml, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 D1
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MB141/01: St 10:00–11:50 B204, D. Kruml
MB141/02: Čt 14:00–15:50 A320, D. Kruml
MB141/03: Čt 16:00–17:50 A320, D. Kruml
MB141/04: Út 12:00–13:50 A320, M. Čadek
MB141/05: Út 12:00–13:50 B204, M. Doležal
MB141/06: Čt 8:00–9:50 B204, M. Doležal
MB141/07: Po 12:00–13:50 B204, M. Trnka
MB141/08: Po 14:00–15:50 B204, M. Trnka
MB141/09: Po 16:00–17:50 A320, P. Vlachopulos
MB141/10: Po 18:00–19:50 A320, P. Vlachopulos
MB141/11: Po 12:00–13:50 A320, J. Vondruška
MB141/12: Po 14:00–15:50 A320, J. Vondruška
Předpoklady
! NOW ( MB151 Lineární modely ) && ( ! MB151 Lineární modely || ! MB154 Diskrétní matematika ) && ( ! MB101 Lineární modely || ! MB104 Diskrétní matematika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praktické seznámení se základy lineární algebry, analytické geometrie a elementární teorií dělitelnosti
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: rozumět základním konceptům lineární algebry; aplikovat tyto koncepty na iterované lineární procesy; řešit základní úlohy analytické geometrie; aplikovat elementární teorii čísel v kryptografii.
Osnova
  • Obsah kurzu Lineární modely:
  • 1. Geometrie v rovině. Komplexní čísla. 2. Soustavy lineárních rovnic, Gaussova eliminace. 3. Počítání s maticemi, inverzní matice a determinant. 4. Vektorové prostory, báze, dimenze, souřadnice. 5. Lineární zobrazení, vlastní čísla a vektory. 6. Afinní geometrie. 7. Eukleidovská geometrie 8. Elementární teorie dělitelnosti. 9. Kongruence. 10. Aplikace v kryptografii. 11. Lineární procesy. 12. Lineární optimalizace.
Literatura
Výukové metody
Přednáška kombinující teorii a ilustrativní řešené příklady. Cvičení zaměřené na zvládnutí početních úloh.
Metody hodnocení
Zkouška je písemná. K úspěšnému absolvování předmětu je nutná účast alespoň na 9 cvičeních z 13/14 a bodový zisk alespoň 40% ze zkoušky.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/ucitel/?fakulta=1433;obdobi=7644
Podrobnější popis přednášek a cvičení lze najít v ISu předmětu ve studijních materiálech a v interaktivní osnově.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2024/MB141