bp1296 Aplikovaná fyzikální terapie II

Fakulta sportovních studií
jaro 2013
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1296/1: Út 19. 2. 16:30–18:00 učebna Vinařská, Út 5. 3. 16:30–18:00 učebna Vinařská, Út 19. 3. 16:30–18:00 učebna Vinařská, Út 2. 4. 16:30–18:00 učebna Vinařská, Út 16. 4. 16:30–18:00 učebna Vinařská, Út 30. 4. 16:30–18:00 učebna Vinařská, D. Moc Králová
bp1296/2: Po 18. 2. 7:00–8:30 učebna Vinařská, Po 4. 3. 7:00–8:30 učebna Vinařská, Po 18. 3. 7:00–8:30 učebna Vinařská, Po 15. 4. 7:00–8:30 učebna Vinařská, Po 29. 4. 7:00–8:30 učebna Vinařská, D. Moc Králová
bp1296/3: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
bp1263 Fyzikální terapie I && bp1295 Aplikovaná fyzikální terapie I && 1130 && bp1132 Fyzikální terapie I
Úspěšně absolvovaná Fyzikální terapie I, Aplikovaná fyzikální terapie I, Anatomie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům praktické dovednosti v oblasti mechanoterapie. V průběhu Aplikované fyzikální terapie II se budeme zabývat mechanoterapií a to konkrétně výukou reflexních masáží. Díky těmto dovednostem by se měl student co nejvíce soustředit na umění palpace, a to jak povrchové, tak hluboké. Výuka se neskládá pouze z memorování skupin masážních hmatů, ale i v praktické diferenciaci jednotlivých měkkých tkání a schopnosti palpačního vyšetření.
Tento praktický předmět jde ruku v ruce s teoreticky zaměřenou Fyzikální terapií II. Předměty se vzájemně doplňují, a proto je důležitá vazba mezi nimi.
Osnova
 • Segmentová technika. Vyhledávání reflexních změn (aspekce, palpace).
 • Přísuvná spirála. Dvoupalcový hmat. Mezitrnový hmat.
 • Pilový hmat. Posuvné chvění. Přerušovaný tah vidličkou.
 • Masáž okrajů lopatky. Masáž plochy trapézového svalu. Masáž subskapulární.
 • Masáž mezižeberní svaloviny. Masáž infraspinatu a supraspinatu. Plošná vibrace zad.
 • Trapézový hmat. Masáž šíjového svalstva. Masáž linea nuchae terminalis.
 • Masáž čela. Masáž klenby lební. Hmat od nadočnice po ramena.
 • Vyhledávání reflexních změn v oblasti zad. Sestava zádová A.
 • Vyhledávání reflexních změn v oblasti zad. Sestava zádová B.
 • Vyhledávání reflexních změn v oblasti šíje. Sestava pro šíji a hlavu A.
 • Vyhledávání reflexních změn v oblasti šíje. Sestava pro šíji a hlavu B.
 • Opakování jednotlivých hmatů a kombinace s dalšími reflexními technikami.
Literatura
  povinná literatura
 • ŽALOUDEK, Karel. Masáž : příručka pro střední zdravotnické pracovníky. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1965, 270 s. info
  doporučená literatura
 • PATAKY, Július. Učebnice reflexní terapie :skutečný návrat k přírodě je možný pouze skrze bosá chodidla : kniha o technologii reflexní terapie a jiných metodách při léčbě a samopomoci. Olomouc: Dobra & Fontána, 1998, 273 s. ISBN 80-86179-18-4. info
 • JANČA, Jiří. Reflexní terapie :tajemná řeč lidského těla. 2. vyd. Praha: Eminent, 1996, 203 s. ISBN 80-85876-17-5. info
Výukové metody
Praktická výuka správné techniky manuálních metod za korekce kvalifikovaným fyzioterapeutem či jiným odborníkem.
Metody hodnocení
Úspěšné absolvování závěrečného písemného testu a praktické zkoušky.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2017.