bp1296 Aplikovaná fyzikální terapie II

Fakulta sportovních studií
jaro 2014
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Milan Mojžíš (pomocník)
Garance
Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1296/01: Út 8:10–8:55 učebna Vinařská, D. Moc Králová
bp1296/02: Út 11:30–12:15 učebna Vinařská, D. Moc Králová
Předpoklady
(( bp1263 Fyzikální terapie I && bp1295 Aplikovaná fyzikální terapie I )|| bp1132 Fyzikální terapie I )&& bp1130 Anatomie I && bp1137 Úvod do fyzioterapie - propedeutika I
Úspěšně absolvovaná Fyzikální terapie I, Aplikovaná fyzikální terapie I, Anatomie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům praktické dovednosti v oblasti mechanoterapie. V průběhu Aplikované fyzikální terapie II se budeme zabývat mechanoterapií a to konkrétně výukou reflexních masáží. Díky těmto dovednostem by se měl student co nejvíce soustředit na umění palpace, a to jak povrchové, tak hluboké. Výuka se neskládá pouze z memorování skupin masážních hmatů, ale i v praktické diferenciaci jednotlivých měkkých tkání a schopnosti palpačního vyšetření.
Tento praktický předmět jde ruku v ruce s teoreticky zaměřenou Fyzikální terapií II. Předměty se vzájemně doplňují, a proto je důležitá vazba mezi nimi.
Osnova
 • Segmentová technika. Vyhledávání reflexních změn (aspekce, palpace).
 • Přísuvná spirála. Dvoupalcový hmat. Mezitrnový hmat.
 • Pilový hmat. Posuvné chvění. Přerušovaný tah vidličkou.
 • Masáž okrajů lopatky. Masáž plochy trapézového svalu. Masáž subskapulární.
 • Masáž mezižeberní svaloviny. Masáž infraspinatu a supraspinatu. Plošná vibrace zad.
 • Trapézový hmat. Masáž šíjového svalstva. Masáž linea nuchae terminalis.
 • Masáž čela. Masáž klenby lební. Hmat od nadočnice po ramena.
 • Vyhledávání reflexních změn v oblasti zad. Sestava zádová A.
 • Vyhledávání reflexních změn v oblasti zad. Sestava zádová B.
 • Vyhledávání reflexních změn v oblasti šíje. Sestava pro šíji a hlavu A.
 • Vyhledávání reflexních změn v oblasti šíje. Sestava pro šíji a hlavu B.
 • Vyhledávání reflexních změn v oblasti hrudníku. Sestava pro hrudník.
 • Vyhledávání reflexních změn v oblasti pánve. Pánevní sestava.
Literatura
  povinná literatura
 • ŽALOUDEK, Karel. Masáž : příručka pro střední zdravotnické pracovníky. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1965, 270 s. info
  doporučená literatura
 • PATAKY, Július. Učebnice reflexní terapie :skutečný návrat k přírodě je možný pouze skrze bosá chodidla : kniha o technologii reflexní terapie a jiných metodách při léčbě a samopomoci. Olomouc: Dobra & Fontána, 1998, 273 s. ISBN 80-86179-18-4. info
 • JANČA, Jiří. Reflexní terapie :tajemná řeč lidského těla. 2. vyd. Praha: Eminent, 1996, 203 s. ISBN 80-85876-17-5. info
Výukové metody
Praktická výuka správné techniky manuálních metod za korekce kvalifikovaným fyzioterapeutem či jiným odborníkem.
Metody hodnocení
Úspěšné absolvování závěrečného písemného testu a praktické zkoušky.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/aplikovana-fyzikalni-terapie-2
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace předmětu Aplikovaná fyzikální terapie spočívá v úpravě sylabů pro logičtější stavbu výuky začínající mechanoterapií jako přípravu pro navazující předmět Základy diagnostiky a terapie pohybového aparátu. Další části jsou zaměřeny na elektroterapii, ale i ostatní části fyzikální terapie. Důležité je při aplikaci jakékoliv procedury zakomponovat poznatky a úvahy o jejich kontraindikacích, volbě cíle terapie a k němu vhodné terapie. Během Aplikované fyzikální terapie IV budou studenti moci své praktické zkušenosti zúročit i v běžném ambulantním zařízení pod odborným dohledem. Důraz klademe na přechod kontaktní výuky vyučující-student k samostudiu s možností diskuze na již probraná a nastudovaná témata. Důležitá je i podpora studentovy motivace pro práci s databázemi k dosažení co nejaktuálnějších zdrojů informací, diskuze a konzultace problematiky předmětu včetně praktických zkušeností a poznatků. Možnost trávit více času v praxi, která je velmi důležitá pro pochopení pacientova fyzického a velmi zanedbávaného psychického stavu.

Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-learning

Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2017.