bp1171 Fyzioterapie II

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
0/6/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Bc. Michal Indruch (cvičící)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
Bc. Eva Dolejší (pomocník)
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1171/01: Út 8:00–10:30 pracovna 1031, Čt 13:00–15:30 pracovna 1031, M. Indruch
bp1171/02: Út 13:00–15:30 pracovna 1031, Čt 8:00–10:30 pracovna 1031, M. Indruch
bp1171/03: Po 8:00–10:30 pracovna 1031, St 13:00–15:30 pracovna 1031, M. Indruch
Předpoklady
( bp1143 Fyzioterapie I || bp1843 Fyzioterapie I ) && ( bp1150 Vyšetřovací metody II || bp1850 Vyšetřovací metody II ) &&( bp1149 Úvod do fyzioterapie - propedeutika II ||( bp1849 Úvod do fyzioterapie II && bp1806 Základy kinezioterapie II )) && bp1147 Odborná praxe I && bp1133 Kineziologie &&( bp1139 Anatomie || bp1839 Anatomie ) && bp1264 Fyzikální terapie II &&( bp1296 Aplikovaná fyzikální terapie II || bp1896 Aplikovaná fyzikální terapie II )
bp1143 - Fyzioterapie I
bp1138 - Vyšetřovací metody I
bp1150 - Vyšetřovací metody II
bp1137 - Úvod do rehabilitace - propedeutika I
bp1149 - Úvod do rehabilitace - propedeutika II
bp1137 - Kineziologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají praktické znalosti a zkušenosti s rehabilitací pacientů na oddělení ortopedie a traumatologie.
Osnova
  • 1. Anamnéza.
  • 2. Aplikace vyšetřovacích postupů u pacientů po poranění pohybového aparátu nebo s degenerativním onemocněním kloubů.
  • 3. Stanovení krátkodobého i dlouhodbého cíle rehabilitace vzhledem k diagnóze pacienta - vlastní úvaha studenta.
  • 4. Kinezioterapie u poúrazových stavů, po operacích a degenerativních onemocnění pohybového aparátu.
Literatura
  • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
  • HROMÁDKOVÁ, Jana. Fyzioterapie. Vydání 1. Jinočany: H & H, 1999. 428 stran. ISBN 8086022455. info
Výukové metody
Pravidelné praktické stáže v průběhu semestru na lůžkovém rehabilitačním oddělení (6hod/týdně).
Metody hodnocení
Předmět ukončen zápočten - podmínkou získání zápočtu je 100% účast ve výuce, prokázání praktických znalostí a doložení písemně zpracovaných kazuistik pacientů z každé praxe.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/bp1171