bp1808 Tělovýchovné lékařství

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Martin Komzák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Iva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Oddělení zdravotních věd ve sportu - Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení zdravotních věd ve sportu - Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 10:00–10:50 Virtuální místnost
Předpoklady
bp1842 Fyziologie člověka && bp1843 Fyzioterapie I && bp1850 Vyšetřovací metody II && bp1849 Úvod do fyzioterapie II && bp1806 Základy kinezioterapie II && bp1147 Odborná praxe I && bp1133 Kineziologie && bp1839 Anatomie && bp1896 Aplikovaná fyzikální terapie II && bp1264 Fyzikální terapie II
U studentů se předpokládají znalosti z anatomie a fyziologie člověka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti by měli být schopni v konkrétních situacích svojí praxe
- být vědomi širokých souvislostí mezi zdravím a pohybovou aktivitou
- znát principy preventivních a léčebných postupů při zdravotních problémech pohybově aktivních lidí.
Osnova
 • Úvod organizace a obsah předmětu, obor tělovýchovné lékařství, zdroje informací.
 • Kardiologická problematika při ve sportu riziko selhání srdce sportovců, pohyb osob s kardiologickým onemocněním (diagnostika, léčba). Zátěžové EKG.
 • Prevence poškození zdraví ve sportu (úrazy, mikrotraumata a selhání fyziologických funkcí z přetížení oběh, dech, metabolismus, vnitřní prostředí). Preventivní lékařské prohlídky.
 • Pohyb člověka a zdraví - optimální pohybový režim, zdravotní rizika nedostatku pohybu (civilizační nemoci) a přetížení.
 • Zdravotní zabezpečení tělovýchovné a sportovní akce a TV (trénink, kurz, soutěž) - funkce zdravotníka, materiální vybavení, příprava na akci, řešení zdravotních problémů.
 • Fyziologické odlišnosti a zdravotní rizika při sportu dětí, žen a starších osob.
 • Migréna a sport.
 • Diabetes mellitus a sport. DM I. a II. typu, reakce diabetika na zátěž, léčba diabetu a pohyb diabetické komplikace a pohybová aktivita - cvičení, inzulín a dieta - prevence a řešení zdravotních problémů při cvičení (hypo a hyperglykémie).
 • Zdravotní problematika běhu (úrazy; mikrotraumata - noha, Achillova šlacha, koleno), cyklistiky (úrazy; mikrotraumata - zápěstí, lokty, záda-páteř, sedací plocha) a plavání (záněty dýchacích cest, imunita, oči, ramena, kolena, záda).
 • Asthma bronchiale a sport reakce astmatiků na zátěž, pozátěžové astma, diagnostika a léčba astmatu, dopingová problematika.
 • Zdravotní rizika dopingu ve sportu stimulancia, steroidní anabolika, analgetika, inzulín aj.
Literatura
  doporučená literatura
 • Kučera M. a kol. Dítě, sport a zdraví. Galén, Praha 2011
 • MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. První vydání. Praha: Galén, 2011. xvi, 245. ISBN 9788072626953. info
  neurčeno
 • Novotný J, Sebera M, Hrazdira L, Novotná M. Kapitoly sportovní medicíny, Paido/FSpS MU 2003, www.fsps.muni.cz/ucebniceNovotny
 • MÁČEK, Miloš a Jiřina MÁČKOVÁ. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 112 s. ISBN 8021016043. info
 • CINGLOVÁ, Lenka. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2002. 199 s. ISBN 80-246-0492-2. info
 • KUČERA, Miroslav a Ivan DYLEVSKÝ. Sportovní medicína. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 279 s. ISBN 8071697257. info
Výukové metody
Výuka je formou teoretické přednášky.
Metody hodnocení
Kolokvium: Student musí dobře znát problematiku a umět vysvětlit základní pojmy a ze zadaného tématu. Témata ke kolokviu jsou zveřejněna na http://www.fsps.muni.cz/~novotny (Plán přednášek)
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/~novotny/
První studijní pramen je dostupný na http://www.fsps.muni.cz/impact/sportovni-medicina/
Přístupové jméno: visitor; heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)

Další informace jsou na webu učitele http://www.fsps.muni.cz/~novotny
K dispozici je také starší internetová učebnice Kapitoly sportovní medicíny na webové stránce http://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/kapitolysportmed/index.html.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.