NV205K Právní informatika ve veřejné správě

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (pomocník)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tereza Novotná (pomocník)
Garance
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 16. 4. 8:00–9:40 020, 10:00–11:40 020, Pá 23. 4. 8:00–9:40 020, 10:00–11:40 020, Pá 28. 5. 8:00–9:40 020, 10:00–11:40 020
Předpoklady
! OBOR ( PR )
Základní znalost práce na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopen:
- chápat základní funkcionality informačních systémů a jejich prostřednictvím popsat konkrétní právní informační systém;
- vyhledat právní informace v otevřených zdrojích;
- vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online;
- vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací a dokumenty správně citovat;
- sestavit rešerši zadané právní otázky;
- zpracovat na základě rešerše právní analýzu.
Osnova
  • Přednášky:
  • 1. Zopakování základních pojmů a konceptů. Pokročilé vyhledávání v ASPI.
  • 2. Pokročilé vyhledávání v Beck-online. Pokročilé vyhledávání v Codexis.
  • 3. Specializované moduly (např. kalkulačky). Online zdroje právních informací. EUR-Lex a HUDOC.
  • 4. Formulace vyhledávací strategie s přihlédnutím ke specifikům různých systémů. Zpracování rešerše. Komentovaná rešerše.
  • 5. Anotace. Správa zdrojů. Aktualizace rešeršních výstupů.
  • 6. Zpracování právní analýzy.
Literatura
Výukové metody
Přednášky podpořené e-learningovými materiály (prostřednictvím interaktivní osnovy). Odpovědníky k průběžné kontrole samostudia. Zpětná vazba k odpovědníkům. Zpracování seminární práce. Zpětná vazba k seminární práci.
Metody hodnocení
Nezbytným předpokladem úspěšného ukončení kurzu je splnění podmínek podrobněji uvedených v interaktivní osnově předmětu (odpovědníky, seminární práce).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.