NV205K Právní informatika ve veřejné správě

Právnická fakulta
jaro 2017
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Danuše Spáčilová (přednášející)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 24. 3. 15:05–16:35 020, 16:40–18:10 020, Pá 31. 3. 8:00–9:30 020, 9:35–11:05 020, Pá 19. 5. 15:05–16:35 020, 16:40–18:10 020
Předpoklady
! OBOR ( PR )
Základní znalost práce na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/28, pouze zareg.: 0/28, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/28
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí a orientace v práci se zdroji právních informací se zaměřením na veřejnou správu. Po absolvování bude student schopen:
-vyhledat potřebné právní informace na internetu,
-dobře se orientovat v právních informačních systémech ASPI, Codexis a Beck-online,
-vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací,
-vyhledávat a zpracovávat potřebné prameny pro své další studium,
-správně citovat prameny a zpracovat rešerši ke zvolenému tématu.
Osnova
  • Úvod a opakování základů práce s právními informačními systémy. ASPI, Codexis, Beck-online - řešení aktuálních příkladů. Online informace pro právní praxi (předpisy, informace o subjektech, evropské právo...).
  • Knihovnické informační zdroje, citační norma a fakultní citační směrnice, tvorba rešerše.
  • Rekodifikace a její odraz na internetu a v právních informačních systémech - ASPI, Codexis, Beck-online, IRIS - elektronické úzetko.
  • Elektronizace soudnictví. Práce s judikaturou NSS. Zpracování judikatury v právních informačních systémech a přístup online.
  • Novinky v právních informačních systémech ASPI, Codexis a Beck-online se zaměřením na veřejnou správu a samosprávu. Přístup k judikatuře a k odborné literatuře v PIS a v využití systémů k tvorbě rešerše
  • Další nástroje pro právní praxi - vzory smluv, komentáře, kalkulačky, poznámky, záložky... .
Literatura
    doporučená literatura
  • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007. 168 s. ISBN 9788087071472. info
  • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. 371 s. ISBN 9788073802684. info
Výukové metody
Přednášky doplněné o e-learningové prezentace k samostudiu, odpovědníky ke kontrole studia.
Metody hodnocení
Výuka je ukončena kolokviem. Nezbytným předpokladem udělení kolokvia je kumulativní splnění podmínek uvedených v interaktivní osnově předmětu (zpracování odpovědníků a vypracování rešerše ke zvolenému tématu).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.